Home

01 June 2009

Twee slachtoffers bij ongeval Maarssen


Op dinsdag 31 maart 2009 werd de motorwereld opgeschrikt door het bericht dat twee motorrijdsters op de Nieuweweg in Maarssen om het leven waren gekomen.

Het MAG-meldpunt Gevaarlijke Wegsituaties ontving nog dezelfde avond de eerste meldingen over het slechte wegdek van de Nieuweweg.

Op 1 april 2009 nam de gemeente een aantal tijdelijke maatregelen om herhaling te voorkomen: instellen 30 km-zone, afscherming van de strook met de boomwortelschade en instellen van éénrichtingverkeer ter plaatse. Reden voor de MAG om van Maarssen te eisen om binnen twee weken met een plan voor een definitieve aanpak van het gevaarlijke wegdek te komen. De eerste melder bij het meldpunt was de bestuurder van de vrachtwagen die achter de verongelukte dames reed (en die zelf ook motorrijder is). De MAG zocht contact met hem en vroeg of hij samen met de MAG nogmaals naar de plek des onheils wilde gaan om ter plaatse te vertellen wat hij heeft gezien en wat zijn verdere mening over deze afschuwelijke zaak is.

Normale snelheid
Twee weken na het ongeluk reden we samen over de Nieuweweg. Zijn verhaal: "Ik rijd op een betonmortelwagen en had op de Nieuweweg een hoeveelheid beton afgeleverd. Toen ik wegreed werd ik ingehaald door de motorrijder die, bleek later, samen met de vrouwen een ritje maakte. Bij een jachthaven is een plateau met aan beide kanten een wegversmalling. De motorrijdster schatte in dat ze niet meer voor de eerste versmalling mijn vrachtwagen kon inhalen en bleef netjes achter mij rijden tot voorbij de tweede wegversmalling. Toen haalde ze me rustig in. Ik zag dat beide vrouwen motorkleding droegen. Van daar tot de plaats waar ze verongelukte is ongeveer 200 meter. Zelf reed ik 40 km per uur en ik schat dat zij 50 km of een beetje harder reed. Op dat moment kwam er met normale snelheid een kleine vrachtwagen met oplegger met daarop een minigraver van de andere kant aanrijden. De motor moest daarvoor naar de rechterkant van de weg uitwijken. Meteen begon de motor te stuiteren, raakte zelfs een keer los van de weg, de rijdster verloor de macht over het stuur, maakte een bocht naar links, naar het midden van de weg, en botste frontaal tegen het vrachtwagentje. Samen met een omwonende ben ik naar de plaats van het ongeluk gegaan en wat we zagen is nauwelijks te beschrijven."

Gevaarlijk wegdek
Op dat moment valt er een stilte; de getuige is zichtbaar aangedaan. Op een vraag van de MAG antwoordt hij dat hij nog dagelijks met het ongeluk bezig is, slachtofferhulp krijgt, maar er gelukkig goed over kan praten. Natuurlijk komen de boomwortels en de oorzaak van het ongeluk ter sprake: "Die hobbels door de boomwortels zitten er al langer, die zijn niet opeens opgekomen. Er staat een waarschuwingsbord, maar het is het verkeerde bord. Er had een bord met ‘Let op: gevaarlijk wegdek' moeten staan. Een maand geleden ging op dezelfde plaats een motorrijder onderuit en omwonenden hebben toen de gemeente per brief gewaarschuwd voor de gevaarlijke situatie, maar er gebeurde niets. Vorige week zei de wethouder in een vergadering dat ze een expert naar de weg hadden laten kijken en dat die het niet nodig vond er iets aan te doen. En dat terwijl ieder normaal denkend mens kan zien dat deze plek levensgevaarlijk is. Het enige is, dat je overdag en zeker bij middagzon de bobbels in de weg niet ziet."Bulten en scheuren

We verlaten de plek, rijden een stukje om de emoties te laten zakken en drinken langs de Vecht een kopje koffie. De MAG vraagt wat we als motorrijders verder met dit vreselijke geval moeten. "Ik neem het de gemeente Maarssen zeer kwalijk dat ze niet op de waarschuwingen van de omwonenden hebben gereageerd. Ze hadden daarmee dit ongeluk kunnen voorkomen. En verder? We moeten maar hopen dat in het vervolg gemeenten wel iets doen met meldingen over gevaarlijke wegen." Er klinkt iets moedeloos in zijn stem. De MAG kan niet anders dan het met hem eens zijn. Hoe vaak hebben we al meegemaakt dat er eerst ongelukken moeten gebeuren voordat een wegbeheerder de suggesties van de MAG om een weg weer veilig te maken overneemt? Te vaak... In gedachten nog even terug naar de Nieuweweg: het waarschuwingsbord met daaronder het pas aangebrachte 30-kilometerbord. De weg is 5,50 meter breed, de bulten van de boomwortels gaan tot twee meter de weg in. In een strook van ongeveer 75 meter liggen met tussenruimten van ongeveer drie meter een aantal bulten en scheuren. Sommige zijn vijf tot zeven centimeter hoog. Als je voor een tegenligger moet uitwijken, is de gevaarlijke strook niet te ontkomen. Een verslaggeefster van RTV Utrecht reed als proef met 20 km/u over de strook en werd bijna van de duozit afgeworpen.

Geen maatregelen
De gemeente Maarssen onthoudt zich tegenover alle media van elk commentaar. Het is daarom verheugend, dat de MAG wel binnen de geëiste twee weken antwoord op de gestelde vraag kreeg. Het hoofd openbare werken schrijft namens het College van B&W: "Verder loopt op dit moment nog een keurvergunning bij het Waterschap, voor het kappen van de bomen langs dit deel van de Nieuweweg. Na het verwijderen van de bomen en de wortels zal het wegdek definitief hersteld worden. Afhankelijk van de gestelde eisen door het Waterschap en de eerder uitgevoerde tijdelijke maatregelen, zullen deze werkzaamheden in het najaar 2009 plaats vinden." Toch is hier iets bijzonders aan de hand. Telefonische navraag bij het hoogheemraadschap Amstel-Gooi-Vecht leert dat er al enige tijd geleden vooroverleg is geweest tussen het hoogheemraadschap en de gemeente over de bomen langs de Nieuweweg en dat op 7 april 2009 een aanvraag voor een kapvergunning is ingediend. Op precies die dag, 7 april, verklaart wethouder Van Esterik van Maarssen ten overstaan van radio- en tv-ploegen dat een gediplomeerd expert de situatie veilig beoordeelde en er geen reden was om maatregelen te nemen. Toen liet hij onvermeld dat de aanvraag voor de kapvergunning de deur uit was en de MAG kan zich niet voorstellen dat de wethouder daar niet van op de hoogte was. Fractievoorzitter Frank van Liempdt (VVD) deelde de MAG mede dat hij niets van een aanvraag tot kapvergunning weet.

Compassie
Tenslotte nog een opmerking: Als blijk van medeleven komt de gemeente Maarssen in het persbericht van 1 april met zegge en schrijve één zin: "De gemeente Maarssen betreurt het ongeval dat gisteravond 31 maart 2009 heeft plaatsgevonden zeer." Iets meer compassie met de slachtoffers en de nabestaanden had toch wel gekund?

Tekst & foto's: Ben Geutjes