Home

18 January 2006

Geen staalkabels langs N340


De Overijsselse gedeputeerde Job Klaasen heeft vandaag toegezegd dat er geen staalkabels als vangrails worden geplaatst langs de nieuw in te richten provinciale weg N340.
Op de vergadering van de Overijsselse Statencommissie Verkeer, Milieu en Water van 18 januari 2006 stond onder andere de verbetering van de N340, de weg tussen Hardenberg en Zwolle, op de agenda. Een van de voorgestelde verbetering betrof het omvormen van de weg tot een zogenaamde 2-plus-1-weg; een weg waarbij het verkeer, per rijrichting afwisselend, tijdelijk gebruik kan maken van een in het midden van de weg aangelegde inhaalstrook.

Heikel punt hierbij is het in 2004 door de gedeputeerde Job Klaasen (VVD) gedane voorstel de inhaalstrook én de parallelweg te beveiligen door middel van een zogenaamde cable-barrier, een vangrailconstructie bestaande uit palen en staalkabels, onder motorrijders beter bekend als ''eiersnijders''. Een meerderheid in de commissie was tegen het gebruik van de staalkabels en uit niets bleek dat de gedeputeerde zijn standpunt had gewijzigd.

Gedeputeerde Klaasen nam echter kort na het begin van de vergadering van vandaag de kou uit de lucht door toe te zeggen het advies van verkeersminister Peijs, dat zich in negatieve bewoordingen uitlaat over de plaatsing van cable-barriers, te volgen en dat derhalve plaatsing hiervan langs de N340 niet meer aan de orde was.