Home

14 December 2005

Tweede Kamer eist verbod op staalkabel-vangrail


De Tweede Kamer heeft dinsdag 13 december 2005 twee moties aangenomen die van groot belang zijn voor de Nederlandse motorrijders. In de eerste motie spreekt de Tweede Kamer zich uit voor een verbod op de plaatsing van cable-barriers, een vangrailconstructie van tussen paaltjes gespannen staalkabels.
De MAG heeft bij de leden van de Tweede Kamer aangedrongen op maatregelen tegen de plaatsing van cable-barriers.

Als tweede is een motie aangenomen waarin de Kamer de regering oproept voortaan specifieke aandacht te besteden aan gemotoriseerde tweewielers in de begroting van het ministerie van Verkeer en Waterstaat. Op dit moment hebben gemotoriseerde tweewielers geen plaats in de Nota Mobiliteit, noch in de begroting van Verkeer en Waterstaat.