Home

18 January 2006

Geen staalkabels in Overijssel


De Overijsselse gedeputeerde Job Klaasen heeft op woensdag 18 januari 2006 toegezegd dat er geen staalkabels als vangrails worden geplaatst langs de nieuw in te richten provinciale weg N340.

Voor de vergadering van de Overijsselse Statencommissie Verkeer, Milieu en Water van 18 januari stond onder andere de verbetering van de N340, de weg tussen Hardenberg en Zwolle, op de agenda. Een van de voorgestelde verbetering betrof het omvormen van de weg tot een zogenaamde 2-plus-1-weg; een weg waarbij het verkeer, per rijrichting afwisselend, tijdelijk gebruik kan maken van een in het midden van de weg aangelegde inhaalstrook. Heikel punt hierbij is het in 2004 door de gedeputeerde Job Klaasen (VVD) gedane voorstel de inhaalstrook en de parallelweg te beveiligen door middel van een zogenaamde cable-barrier, een vangrailconstructie bestaande uit palen en staalkabels, onder motorrijders beter bekend als 'eiersnijders'. Een meerderheid in de commissie was tegen het gebruik van de staalkabels en uit niets bleek dat de gedeputeerde zijn standpunt had gewijzigd. Gedeputeerde Klaasen nam echter kort na het begin van de vergadering de kou uit de lucht door toe te zeggen het advies van verkeersminister Peijs, dat zich in negatieve bewoordingen uitlaat over de plaatsing van cable-barriers, te volgen en dat derhalve plaatsing hiervan langs de N340 niet meer aan de orde was.

In 2004, onmiddellijk na het horen van het voorstel om cable-barriers te plaatsen, heeft de MAG hier bezwaar tegen aangetekend, waarbij zij gesteund werd door Statenlid Goos Dijkslag (VVD). Alhoewel op 13 december 2005 de Tweede Kamer een motie aannam om cable-barriers in Nederland te verbieden en verkeersminister Peijs toezegde deze motie uit te voeren en lagere overheden te zullen adviseren geen cable-barriers te plaatsen, leek het in de berichtgeving in de media dat de provincie Overijssel toch de gewraakte kabelconstructie wilde gaan plaatsen.

Tot zeer kort voor aanvang van de vergadering van 18 januari zijn de Statenleden door de MAG van informatie voorzien, teneinde de Statenleden van stevige argumenten tegen de cable-barrier te voorzien. Alle Statenfracties hebben hun afkering uitgesproken over de cable-barrier. In 2004 was dat nog niet het geval; er was eerder sprake van acceptatie voor de smalle en goedkope vangrail. Gevoed met de door de MAG verstrekte informatie over de keerzijde van de kabelconstructie, met name voor motorrijders, veranderden de Statenleden hun standpunt. Zoals CDA-Statenlid mevrouw Laura Antuma-Duisterwinkel het uitdrukte: "Het ei van Columbus bleek de eiersnijder van Columbus te zijn." De MAG, aanwezig bij de vergadering, heeft gedeputeerde Klaasen bedankt voor het wijze besluit en verwacht dat de cable-barrier ook bij toekomstige projecten in de provincie Overijssel niet toegepast zal worden.