Home

13 July 2006

Groninger cable-barriers verwijderd


Op 10 september 2005 heeft de MAG een demonstratie georganiseerd in Groningen, als protest tegen het plaatsen van cable-barriers langs de provinciale weg N860, van Waterhuizen naar Hoogezand en tegen cable-barriers in het algemeen.

Als ludieke actie hebben we de cable-barrier zelf beveiligd met grote aantallen strobalen! Naar aanleiding van protesten van de MAG tegen de cable-barrier en de daarop volgende belofte van verkeersminister Peijs om deze staalkabels niet langer toe te staan langs Nederlandse wegen, hebben Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen besloten de cable-barrier te vervangen door een normale geleiderailconstructie in combinatie met een voorziening die de vangrail bestand maakt tegen een vloedgolf ten gevolge van tewaterlatingen bij de naastgelegen scheepswerf. Op 12 juli 2006 heeft de provincie de cable-barrier laten demonteren.

In de Voorjaarsnota 2006 stelde de provincie Groningen het zo: "In het voorjaar van 2005 heeft de provincie langs de provinciale weg N860 ter hoogte van Shipyard Ferus Smit over een lengte van 200 meter de vangrail vervangen door een cable-barrier. Voor deze constructie is gekozen omdat hier drie tot vier keer per jaar nieuwbouwschepen te water worden gelaten en deze constructie bestand is tegen een vloedgolf t.g.v. een tewaterlating en voldoet aan de Europese eisen. In het verleden moest bij iedere tewaterlating de vangrail worden verwijderd. Vanuit oogpunt van verkeersveiligheid en de hoge kosten voor de- en montage is naar een goed alternatief gezocht en gevonden in de cable-barrier. De Motorrijders Actie Groep is echter fel gekant tegen deze constructie en heeft door succesvolle acties weten te bereiken dat de minister de cable-barrier heeft verboden langs rijkswegen. Vanwege alle (politieke) commotie rond de cable-barrier stellen wij voor deze voorziening langs het Winschoterdiep (N860) te vervangen door een normale geleiderailconstructie in combinatie met een voorziening die de vangrail bestand tegen een vloedgolf maakt."

De MAG is zeer ingenomen met het besluit van de provincie Groningen om tegemoet te komen aan de wensen van motorrijders. De MAG is uiteraard te allen tijde bereid met de provincie mee te denken over een goede en motorvriendelijke oplossing voor de weg langs het Winschoterdiep.