Home

18 December 2008

MAG & Noord-Holland pakken vangrails aan


De MAG wil met alle provincies een convenant afsluiten, waarin wordt vastgelegd dat de provincie de infrastructuur veilig(er) zal maken voor alle weggebruikers, inclusief motorrijders.
Op donderdag 18 december 2008 is het eerste convenant getekend op het provinciehuis van Noord-Holland. Gedeputeerde Cornelis Mooij en MAG-voorzitter Nico Perk zetten hun handtekening onder het document.

Eén van de speerpunten bij het veiliger maken van de provinciale wegen is het aanpassen van de vang- of geleiderails. Geleiderails zijn ontworpen om auto''s die van de weg raken te geleiden. Motorrijders komen bij een valpartij echter in aanraking met de staanders van de rail, vaak met zware verwondingen of zelfs de dood tot gevolg. Met name langs bochten en op- en afritten vinden we geleiderails en vooral op deze plekken zijn motorrijders kwetsbaar. Juist op die plaatsen kan een motorfiets eenvoudig grip verliezen als gevolg van de slechte staat van het wegdek, door de weersomstandigheden, door dieselsporen of grind op het wegdek of - laten we eerlijk zijn - door een fout van de berijder.

De MAG is van mening dat het aantal doden en gewonden onder motorrijders, als gevolg van het in aanraking komen met een geleiderail, drastisch gereduceerd moet en kan worden. Hiervoor is echter een inspanning vereist van wegbeheerders en van de overheid. Op locaties waar motorrijders een groter risico lopen, zullen de bestaande geleiderails moeten worden beoordeeld op ''motorvriendelijkheid'' en indien nodig worden aangepast door een geleidende onderplank aan te brengen.

In navolging van de landelijke aanpak van de geleiderails, wil de MAG door goede afspraken met de twaalf provincies te maken ook op het onderliggende wegennet de verkeersveiligheid van motorrijders verbeteren.

Op korte termijn past de provincie Noord-Holland op minstens vijftien locaties de vangrail aan. De planning is dat in het voorjaar van 2009 begonnen kan worden met de werkzaamheden. Het gaat om de volgende locaties

- N242 ter hoogte van de Roskamsluis
- N244: twee locaties tussen Kogerpolderbrug en Edam-Volendam
- N235 tussen Purmerend en Het Schouw
- N518 bij Monnickendam
- N208: drie locaties Westelijke Randweg Haarlem
- N205: De Knoop bij Vijfhuizen en bocht linksaf richting Haarlem voor viaduct
- N201: vier locaties tussen Heemstede en Schiphol
- N231 bij Vrouwenakker
- N236 bij Driemond

Ook zal de provincie in de toekomst, bij nieuwe wegen en aanpassingen aan wegen, motorvriendelijke geleiderails plaatsen bij vergelijkbare bochten

Voorgeschiedenis - In 2005 heeft de toenmalige minister van Verkeer en Waterstaat, Karla Peijs, toegezegd om samen met de MAG in kaart te brengen op welke punten langs de Nederlandse rijkswegen moest worden begonnen met het motorvriendelijk maken van vangrails. Tijdens een overleg met de Tweede Kamer zei de minister: "Ik wil u graag toezeggen dat er nu inderdaad iets gaat gebeuren. Dat als zij (MAG, red.) zeggen ''die bochten moet je aanpakken'' dat we dat ook inderdaad gaan doen." Sindsdien is er goed samengewerkt door Rijkswaterstaat en de MAG en wordt er in heel Nederland hard gewerkt aan het aanbrengen van onderplanken op vangrails langs op- en afritten van snelwegen, met de volledige steun van de huidige verkeersminister, Camiel Eurlings