Home

16 March 2008

MAG-bestuur gekozen


De Algemene Vergadering van de Motorrijders Actie Groep (MAG) heeft op zondag 16 maart 2008 een nieuw bestuur gekozen.
Voorzitter Nico Perk, secretaris Dolf Willigers en penningmeester Ellies van der Laan zijn door de leden herkozen.

Op voordracht van het bestuur heeft de Algemene Vergadering besloten Kees Meijer te benoemen tot erelid, vanwege zijn verdiensten voor de vereniging als vrijwilliger (1997-2002) en voorzitter (1999-2000) en vanwege zijn verdiensten als FEMA-voorzitter (2003-2007).