Home

15 March 2009

MAG-bestuur gekozen


De Algemene Vergadering van de Motorrijders Actie Groep (MAG) heeft op zondag 15 maart 2009 een nieuw bestuur gekozen.
Voorzitter Nico Perk en penningmeester Ellies van der Laan zijn door de leden herkozen. Secretaris Dolf Willigers was niet herkiesbaar en is opgevolgd door John Elst.