Home

24 May 2018

Nieuws van FEMA: De Europese Commissie komt met de publicatie van het derde mobiliteitspakket.


De Europese Commissie besteedt in dit pakket speciale aandacht aan kwetsbare weggebruikers, inclusief motorrijders. Onderdelen waarop de commissie wil inzetten zijn:
  • te hard rijden,
  • rijden onder invloed van alcohol of drugs en
  • het niet dragen van een helm.
Dit wordt gezien als belangrijke oorzaken van verkeersongevallen.
We kunnen ons voorstellen dat het niet dragen van een helm leidt tot ernstiger hoofdletsel en mogelijke dodelijke ongevallen in geval van een ongeluk, maar FEMA ziet niet hoe dit bijdraagt ​​aan meer ongelukken.
De Commissie wil eindelijk geld wil investeren in verkeersveiligheid en met name in veilige weginfrastructuur. Misschien kan de EU eindelijk wat geld uittrekken om barrières te ontwikkelen die wel veilig zijn voor motorrijders?

Verontrustend is het voornemen dat De Commissie zal nagaan of verdere maatregelen nodig zijn, waarbij verplichte beschermende kleding voor motorrijders; en / of gegradueerde vergunningen voor beginnende bestuurders worden genoemd. Alertheid is geboden dus!

Er gaat veel aandacht naar verbonden en geautomatiseerde mobiliteit. Doel van de Commissie is dat er een gedragscode moet worden ontwikkeld. Hiermee bedoelt de commissie dat (gedeeltelijk) geautomatiseerde en aangesloten voertuigen geen gevaar mogen vormen voor niet-aangesloten en niet-automatische voertuigen zoals motorfietsen.

De conclusie van de FEMA is dat de verkeersveiligheid weer in beeld is. Na enkele jaren aandacht te hebben besteed aan uitlaatemissies (met name de dieselfraude en de gevolgen daarvan) en automatisch rijdende auto's, erkent de Commissie dat er moet worden geïnvesteerd in verkeersveiligheid in het algemeen en met name in veilige wegeninfrastructuur. Hopelijk leidt dit tot betere en veiligere wegen.

Deze tekst is een samenvatting van het Artikel van FEMA, geschreven door Dolf Willigers:
http://www.fema-online.eu/website/index.php/2018/05/24/third-mobility-package