Home

07 June 2018

Stand van zaken rondom de dijkwegen:


Ook na het winnen van de rechtszaak tegen Lingewaard heeft de MAG niet stilgezeten. Er zijn nog meer gemeenten die kampen met overlast door motoren. De MAG zet zich in om dijken open te houden maar ook hebben we oog voor de overlast die bewoners van deze mooie dijken ervaren.
In Lopik is het even stil. De bezwaarprocedure is in overleg overgeslagen waardoor de MAG en de KNMV gelijk door kunnen naar de rechter. We verwachten eind 2018 of begin 2019  de gemeente Lopik te zien in de Rechtszaal. Om goed voorbereidt de rechtszaak in te gaan hebben MAG en KNMV een verkeerkundig bureau benadert.

Eind mei hebben MAG en KNMV eindelijk om tafel gezeten bij de gemeente Lingewaard. We hebben de rechtszaak dan wel gewonnen, bewoners ervaren nog steeds overlast van lawaaimotoren. De gemeente Lingewaard heeft nu een klachtenformulier online gezet om de overlast goed te kunnen documenteren. Ook gaat de gemeente een verkeerstelling doen om beter inzicht te krijgen van het daadwerkelijke gebruik van de dijken. Hierbij worden dus niet alleen motoren getelt maar ook de vrachtwagens, bromfietsers en alle andere weggebruikers. De MAG heeft aangeboden om aanwezig te zijn bij bijvoorbeeld ontmoetingsacties tussen bewoners en motorrijders.

In Krimpenerwaard heeft namens de MAG Gerwin Batten op 17 mei om tafel gezeten met de actiegroep , politie en gemeente. De actiegroep stelt in dat overleg dat 90% van de motoren geen problemen veroorzaakt. Het gaat om een relatief kleine groep die voor de omwonenden van de Bredeweg in Haastrecht voor grote geluidsoverlast zorgt.
Er zijn een tijd geleden al acties gepland maar bijvoorbeeld de handhaving op geluidsoverlast blijkt niet eenvoudig. De herinrichting van de Bredeweg staat wel al gepland.
Grote delen van de wegen waar de motoren gebruik van maken gelegen zijn in het provinciaal aangewezen stiltegebied. De provincie doet niet veel om deze stiltegebieden te beschermen.
De gemeente is in overleg met buurgemeente Lopik voor wat betreft motorrijders op de dijk. De politie vraagt zich af of er sprake is van een wettelijk probleem. Veruit de meeste motoren voldoen aan de Wegenverkeerswet, en daarmee aan wettelijke normen. Slechts een klein percentage veroorzaakt overlast.
Ook in deze gemeente ziet men in dat er verschil is tussen objectieve en subjectieve hinder. Uit de rapportage van een onderzoek in 2013 bleek objectief gezien dat er geen overschrijding van de geluidsnormen was. De ervaren geluidsoverlast is meest persoonsgebonden, subjectief dus.
Er worden meerdere opties genoemd om de overlast in te perken:
Het neerzetten van Matrixborden zoals in Scheveningen waarop de waarschuwing voor boetes kenbaar wordt gemaakt bij geluidsoverschrijding.
Een koffietafel-actie langs de Bredeweg
Een persbericht Samen op zoek naar oplossingen
Een bestaande Expositie over stiltegebieden naar Krimpenerwaard halen

Ook de gemeente Olst Wijhe heeft bij de MAG aan de bel getrokken. Zij willen graag dat wij aan onze leden een dringend verzoek doen om zicht te houden aan de verkeersregels en te rijden met toegestane snelheden. Vooralsnog lijkt het erop dat de overlast voornamelijk bestaat uit het overschrijden van de snelheid. De MAG heeft al contact gezocht met de gemeente.
Update 19 september 2018:
Deze week liet onze jurist weten dat de zitting in de rechtbank betreffende het verkeersbesluit om de Lekdijk van de gemeente Lopik in de weekenden voor motoren af te sluiten op 3 december plaats zal vinden. De komende tijd zal de MAG zich in samenwerking met de KNMV en onze jurist dus concentreren op de juridische kant van het verkeersbesluit. Binnen onze eigen gelederen hebben we een verkeerskundige gevonden die het verkeersbesluit onder de loep zal nemen. Zij heeft de expertise in huis om hiaten  en onvolledigheden uit het besluit te filteren die onze zaak tegen de gemeente Lopik kan versterken.