Home

09 July 2018

Uniforme voorschriften voor de goedkeuring van motorrijwielen met betrekking tot geluid


Geluid is al heel lang een gevoelig onderwerp in onze motorwereld. Wie herinnert zich niet de 'loud is out'-campagnes aan het begin van deze eeuw? Voor sommige mensen kan het geluid van hun motor niet hard genoeg zijn. Het maakt deel uit van de motorfietservaring en natuurlijk 'loud pipes saves lives '.
Euronormen
Onlangs publiceerde de Europese Commissie verschillende artikelen waarin het probleem van lawaai werd aangepakt en motorfietsen werden genoemd als een belangrijke bron van lawaai. Met de huidige Euro 4 en de komende Euro 5-normen worden de limieten gewijzigd en kunnen zelfs nog verder worden verlaagd.
De oude limiet van 80 dB (A) voor motorfietsen is verdwenen en wordt vervangen door de norm, die nu dus 77 dB (A) is. Dit lijkt een enorme reductie maar dat hoeft niet het geval te zijn. Met de nieuwe normen is de manier waarop het geluid wordt gemeten namelijk ook veranderd.

Testen
De typegoedkeuringstest wordt gedaan met de Wide Open Throttle (WOT) -testmethode. Naast de WOT-test wordt de motorfiets ook stationair getest met (in de meeste gevallen) de helft van het maximale motortoerental. De geluidsemissie in dB (A) en het motortoerental waarmee het wordt gemeten, wordt vermeld op de VIN-plaat van je motor. VIN staat voor Vehicle Identification Number. Met de implementatie van de Euro 4-normen leek in eerste instantie niets te veranderen; de limieten bleven 75, 77 en 80dB (A). Met de goedkeuring van de VN / ECE-verordening 41 door de Europese Unie zijn er dus nieuwe normen.

VN-voorschriften
De bovengenoemde VN / ECE-reglementering 41 heeft verschillende limieten. Het resultaat zal voor (bijna) alle motoren iets boven de 50 zijn. Dit lijkt een zeer grote reductie, omdat een verlaging van 3 dB (A) betekent dat de geluidslimiet ongeveer de helft van de huidige limiet zal zijn. Uitlaat- of geluiddempingssystemen met meerdere, handmatig instelbare bedrijfsmodi, moeten aan alle vereisten voldoen. Verwijderbare dB-killers moeten zo worden geïnstalleerd dat ze niet gemakkelijk kunnen worden verwijderd. Dit reglement  heeft alleen betrekking op solo-motorfietsen. Andere voertuigen van categorie L zijn onderdeel van andere voorschriften.

De aftermarket-geluiddempers hebben hun eigen reglement. Wanneer een aftermarket-demper wordt gemonteerd, mag het geluid niet hoger zijn dan dat van de motor met de originele geluiddemper. Er zijn veel dempers op de markt die kunnen worden aangepast. Deze geluiddempers zijn geprogrammeerd om de klep buiten de bandbreedte- en in andere versnellingen te openen en maken dan veel meer geluid. Om deze situaties te voorkomen, wordt de reglementering uitgebreid met een ASEP-bijlage

Qua handhaving richt de politie zich op populaire gebieden zoals de Italiaanse Alpen en de rivierdijken in Nederland. In sommige gevallen worden boetes ter plaatse gegeven. Te veel lawaai leidt tot ergernis, gezondheidsklachten en uiteindelijk tot maatregelen, zoals het afsluiten van wegen of zelfs steden voor motorfietsen. We hebben dit al in Nederland en Duitsland gezien.

Informatie aan de hand van een artikel van Dolf Willigers (FEMA)
Het volledige verhaal van de FEMA:
http://www.fema-online.eu/website/index.php/2018/07/09/sound/
Foto: Wim Taal