Home

25 September 2018

De door de MAG aangevoerde “hot items” worden door kamerleden het algemeen overleg met de minister aangekaart.


Vanavond (25 september) vind het algemeen overleg tussen minister en vaste kamerleden plaats. Deze vergadering staat in het teken van de verkeersveiligheid. Alle vaste commissieleden kregen 6 minuten de tijd om hun vragen aan de minister te stellen. Naast alle complimenten over de MONO campagne werden er ook meerdere vragen gesteld die voor motorrijders van belang zijn. Nadat alle vragen de revue gepasseerd zijn geeft de minister antwoord.
Remco Dijkstra van de VVD kaartte aan dat voor motorrijders de infrastructuur niet altijd even veilig is. Zo stelde hij dat wegbeheerders soms ongelukkige keuzes maken door bijvoorbeeld een lantaarnpaal in een buitenbocht te plaatsen. Hij vroeg de minister of het mogelijk is ook voor wegbeheerders, buiten de jurisdictie van de minister, bepaalde CROW richtlijnen te verplichten. Het gebruik van de cable barrier in combinatie met het gevaar voor de motorrijder stipte hij daarnaast nog even subtiel aan.
De minister gaf aan dat de cable barrier gevaarlijk is voor motorrijders en dat deze ook zeker niet gebruikt gaat worden op het hoofwegennet. Ook zal zij lokale en regionale wegbeheerders aanbevelen om deze soort rijbaanscheiding niet te gebruiken. Daar bovenop belooft zij met het CROW te bespreken om dit op te nemen in de richtlijnen.

Verder merkte Remco Dijkstra op dat het voordeel van motorrijders in de file nogal eens vergeten worden alsmede in de stad als het gaat om parkeerfaciliteiten. De minister gaf aan dat de motorrijder inderdaad minder ruimte in beslag neemt maar is van mening dat de winst van de motorrijder in de file nihil is. Zij vergeet hierbij dat motorrijders tussen de file kunnen doorrijden en dus geen deel uitmaken van de file als die ontstaan is. En het argument van kou lost de motorrijder zelf wel op en die paar dagen dat het echt glad is, is voor veel motorrijders juist een mooi moment om met of het openbaar vervoer te rijden of thuis te werken. Over parkeerperikelen voor motoren heeft ze niet meer gereageerd.
Deze reactie van de minister is voor de MAG zeker aanleiding om toch weer contact te zoeken en het gesprek over de voordelen van de motor in de file en omtrent de parkeerproblematiek in de stad voort te zetten.

De heer  Stoffer van de SGP kaartte aan dat Rijkswaterstaat niet adequaat heeft gereageerd op de melding van de MAG over de lasnaad op de A1 en vroeg de minister hier naar te kijken.  De minister legde uit dat de eerste melding per ongeluk bij de verkeerde aannemer terecht was gekomen. Na de tweede melding is er echter wel actie ondernomen. De minister betreurt dat er mensen door deze fout alsnog ten val zijn gekomen.