Nieuws

24 January 2019

De MAG begint een bodemprocedure


De rechter sprak vorig jaar nog in het voordeel van de motorrijder bij de rechtszaak tegen de dijkafsluiting in de gemeente  Lingewaard. Nu heeft de rechter een voor motorrijders negatieve uitspraak gedaan in de rechtszaak tegen gemeente Lopik. Motorrijders kunnen dus geweerd gaan worden in de weekenden op de Lekdijk tijdens het motorseizoen.
Om te voorkomen dat we telkens weer te maken krijgen met verkeersbesluiten van gemeentes waarin motorrijders van dijken of wegen verbannen worden, heeft de MAG besloten een bodemprocedure te starten.
Hoewel een bodemprocedure vaak meer tijd vergt, is in veel opzichten dit een slimmere zet dan het aantekenen van een hoger beroep. In een hoger beroep blijft het een verweer tegen de uitspraak die de rechter deed in de zaak tegen Lopik.
Bij een bodemprocedure  komen we te weten welke punten van overlast gemeentes moeten kunnen aantonen voordat een weg afgesloten mag worden voor motoren. Er ligt dan een geldige juridische grondslag waar aan voldaan moet zijn voordat het verkeersbesluit genomen kan worden en  over gegaan kan worden tot dijk/wegafsluiting uitsluitend voor motoren.  
Duidelijke criteria voor het afsluiten van wegen voor uitsluitend motoren maken het voor de MAG dus ook mogelijk om tevoren dan wel achteraf gemeentes met grote kans op succes aan te kunnen spreken over voorgenomen of feitelijk gerealiseerde afsluitingen exclusief voor motorfietsen.