Nieuws

04 March 2019

DOSSIER DIJKRIJDEN


Over de vrije toegang tot dijkwegen zijn we jammer genoeg nog altijd niet uitgesproken. Na een gewonnen rechtszaak tegen Lingewaard besloot de rechtbank helaas in het voordeel van Lopik,  dus mogen we daar de komende maanden in het weekend de dijk niet op. We gaan nu voor duidelijkheid op de lange termijn.

Foto Michiel Buitenwerf

Zoals in het vorige nummer reeds aangekondigd hebben MAG en KNV besloten om een bodemprocedure te starten. Uit zo'n procedure volgt een definitieve uitspraak over een juridisch geschil, waar iedereen zich vervolgens aan dient te houden. Dat voorkomt reeksen nieuwe rechtszaken met mogelijk steeds wisselende uitspraken.

Opstapje
Groot probleem met Lopik is dat andere gemeenten die uitspraak zien als het perfecte opstapje naar nog meer dijk- en wegafsluitingen voor motoren. Andere gemeenten zijn niet direct van plan om dijken af te sluiten, maar onvrede heerst er wel. Met de gemeente Krimpenerwaard is samen met de MAG een bewustwordingscampagne opgezet waarbij weggebruikers met borden, snelheidsdisplays en spandoeken op mogelijke gevaren en overlast gewezen worden.  In de Overijsselse gemeente Olst-Wijhe spraken we samen met dijkbewoners, dijkgebruikers, vertegenwoordigers van plaatselijk belang en Veilig Verkeer Nederland.

Groen, oranje, rood
In beide gemeentes werd geopperd dat je motorrijders moet laten zien of ze al dan niet teveel geluid produceren. Krimpenerwaard schakelde daarbij M+P in. Dit ingenieursbureau zet zich in voor het verbeteren van de leefomgeving, onder meer door geluidsmetingen. Het bedrijf vertaalt data graag naar begrijpelijke informatie. Voor de dijken gaat het dan om een display dat motorrijders met een groene, een oranje of een rode smiley laat zien of hun geluidsniveau acceptabel, op het randje of te hoog is. Van een geluidsflitspaal met een daaraan gekoppeld bekeuringssysteem is geen sprake, al was het omdat geluid alleen onder gestandaardiseerde omstandigheden goed te meten is.

Gas terug
De uitkomst van de bodemprocedure zal nog geruime tijd op zich laten wachten. Tot dat moment wil de MAG zoveel mogelijk in overleg proberen om een toename van dijk- en wegafsluitingen te voorkomen. Daar kan je natuurlijk ook zelf aan meewerken. Gebruik een goedgekeurde uitlaat, trek niet te ver door en schakel tijdig op, beperk je snelheid extra in de buurt van woningen en terrassen, neem gas terug als je andere weggebruikers nadert en vraag je motormaten om hetzelfde te doen. Doe je mee?