Home

30 May 2007

MAG bij hoorzitting rijbewijs


Op woensdag 30 mei 2007 was de MAG één van de organisaties die door de Tweede Kamer werden gehoord tijdens een hoorzitting over het Europese rijbewijs.
De Europese Commissie heeft de eisen voor het halen van het motorrijbewijs verzwaard en de vaste Kamercommisie voor Verkeer en Waterstaat van de Tweede Kamer buigt zich nu over de manier waarop de Europese regels in Nederland moeten worden ingevoerd. De MAG heeft haar standpunten in een uitgebreid document aangedragen en ter introductie zei MAG-voorzitter Nico Perk tijdens de hoorzitting het volgende:

"De Europese Commissie veronderstelt dat het de verkeersveiligheid ten goede komt wanneer mensen op latere leeftijd beginnen aan ''zwaardere motorfietsen''. Er is echter geen enkel bewijs waaruit blijkt dat jonge motorrijders vaker bij ongevallen betrokken zijn als gevolg van het motorvermogen. Sterker nog, uit onderzoek blijkt dat motorvermogen geen rol speelt bij ongevallen. De richtlijn gaat daarmee voorbij aan de werkelijke oorzaken van ongevallen waar motoren bij betrokken zijn en concentreert zich slechts op symptoombestrijding. Door de toelatingseisen voor het motorrijbewijs extreem veel zwaarder te maken dan voor welke andere voertuigcategorie ook, wil de Europese Commissie kennelijk een ontmoedigingsbeleid voeren, in de hoop motorfietsen uit het straatbeeld te verbannen. De motorrijder wordt hiermee ten onrechte opgeofferd, in een poging van de Europese Commissie de indruk te wekken dat men de verbetering van verkeersveiligheid serieus aanpakt. De MAG ervaart dat als een onacceptabele aanval op motorrijden én als een inbreuk op het recht van volwassen burgers om eigen keuzes te maken. De MAG roept de Tweede Kamer op om - daar waar mogelijk - de schadelijke gevolgen van de richtlijn te beperken en het motorrijbewijs ook voor toekomstige generaties bereikbaar en betaalbaar te houden."