Home

25 March 2007

Vernieuwd MAG-bestuur


De Algemene Vergadering van de Motorrijders Actie Groep (MAG) heeft op zondag 25 maart 2007 een nieuw bestuur gekozen.
Voorzitter Nico Perk, secretaris Dolf Willigers en penningmeester Ellies van der Laan zijn door de leden herkozen. Guido van Driel volgt Rens Brandenburg op als algemeen bestuurslid. Het nieuwe bestuurslid Guido van Driel heeft verkeer als bijzonder aandachtsgebied.

Rens Brandenburg heeft zich niet herkiesbaar gesteld, maar blijft wel actief binnen de MAG, onder andere als mede-organisator van de jaarlijkse MAG Dierenvoertoer.