Home

09 February 2007

Europese aanpak motorvriendelijke vangrail


Namens de Europese motorrijders gaat de FEMA meepraten over de normen die worden gesteld aan vangrails, waarbij de aandacht natuurlijk vooral uitgaat naar aanpassing van de vangrail, zodat deze ook motorrijders bescherming biedt.
Als vertegenwoordiger van de Europese motorrijders heeft de FEMA een liaisonstatus verkregen bij het CEN (Comite Europeen de Normalisation, de Europese normalisatie-organisatie), in de technische commissie TC 226 voor weguitrusting. Deze technische commissie houdt zich onder andere bezig met Europese normering op het gebied van de aankleding en inrichting van de weg, waaronder ook de normering van geleiderailconstructies valt.

De huidige geleiderailconstructie wordt ontworpen met het oog op mogelijke ongevallen met (vracht)auto''s en dient in voorkomend geval het voertuig zodanig te geleiden dat het risico van letsel bij de inzittenden en bij overige weggebruikers wordt geminimaliseerd. Een geleiderail moet minimaal voldoen aan de CEN-norm EN 1317 (afschermende constructies voor wegen). Echter, in deze CEN-norm komt de motorfiets niet ter sprake en het construeren van een motorvriendelijke geleiderail (of het toevoegen van een motorvriendelijke aanpassing aan de bestaande rail) is tot nu toe afhankelijk van de welwillendheid en het beschikbare budget van wegbeheerders.

De eisen voor geleiderails, zoals vastgelegd in de CEN-norm EN 1317, dienen volgens de Europese motorrijdersorganisaties te worden uitgebreid met veiligheidseisen voor gemotoriseerde tweewielers. De FEMA zal niet alleen de Europese Commissie, maar ook de leden van de CEN ervan proberen te overtuigen dat - eindelijk - ook rekening moet worden gehouden met motorrijders. Dit kan door de huidige norm voor geleiderails aan te passen of door een nieuwe Europese norm te ontwikkelen voor motorrijdersbescherming die aan bestaande vangrails wordt bevestigd.

De Federation of European Motorcyclists Associations (FEMA) is de overkoepelende organisatie van Europese motorrijdersorganisaties, met 23 aangesloten belangenorganisaties uit 18 Europese landen. De Motorrijders Actie Groep (MAG) is de Nederlandse vertegenwoordiger binnen de FEMA.