Home

15 September 2006

Motorvriendelijke vangrail wordt werkelijkheid


Na eerdere successen van de Motorrijders Actie Groep (MAG), zoals in de provincie Utrecht, is tijdens het laatste overleg met het ministerie van Verkeer en Waterstaat duidelijk geworden dat volgens de huidige planning nog dit jaar zal worden begonnen met het plaatsen van motorvriendelijke geleiderails langs rijkswegen.
Op vrijdag 15 september 2006 heeft minister Karla Peijs van Verkeer en Waterstaat bovendien een brief aan de Tweede Kamer gestuurd, met daarin de stand van zaken op het gebied van verkeersveiligheid. In deze brief schrijft de minister onder meer het volgende over vangrails: "Met de Motorrijders Actie Groep (MAG) en de Koninklijke Nederlandse Motorrijders Vereniging (KNMV) zijn de afgelopen maanden gesprekken gevoerd om te komen tot criteria voor het al of niet plaatsen van motorfietsvriendelijke vangrails. Een dergelijke vangrail heeft aan de onderkant een plank waarmee de staanders van de geleiderail afgeschermd worden. Rijkswaterstaat heeft samen met de KNMV en de MAG een beslisboom opgesteld, aan de hand waarvan bepaald kan worden waar en met welke urgentie weggedeelten in aanmerking komen voor plaatsing van motorvriendelijke vangrails. Op dit moment wordt van iedere bocht in het autosnelwegennet vastgesteld in welke klasse deze valt. Daarna wordt bepaald welke investeringen gedaan worden en hoe dit financieel wordt gedekt. Als laatste stap wordt bezien in hoeverre de richtlijnen voor de aanleg van nieuwe autosnelwegen dienen te worden aangepast."

Met name in bochten en langs op- en afritten zijn vangrails een potentieel gevaar voor motorrijders. Deze vangrail kan eenvoudig veiliger worden gemaakt door het aanbrengen van een onderplank.