Home

27 October 2009

Meer veilige rails langs rijkswegen


Meer bochten in rijkswegen in Noord-Holland krijgen motorvriendelijke vangrail.
Rijkswaterstaat plaatst motorvriendelijke vangrail in 21 bochten van de rijkswegen A1, A7, A9, A10, A22, N9. De werkzaamheden starten deze week en eindigen eind november 2009. Het verkeer ondervindt nauwelijks hinder omdat het aanbrengen van de vangrail in de avond en nacht plaatsvindt.

In 2007 heeft Rijkswaterstaat samen met de Motorrijders Actie Groep (MAG) de eerste officiele motorvriendelijke vangrail in het knooppunt Holendrecht Zuid (A9/A2) geplaatst. Met deze eerste vangrail startte Rijkswaterstaat met het landelijke project waarbij vangrails in bochten van rijkswegen veiliger voor motorrijders worden gemaakt.

Met de ervaring van de motorrijders en de kennis van Rijkswaterstaat zijn toen criteria opgesteld voor het plaatsen van motorvriendelijkevangrails. Criteria zijn onder andere scherpe bochten, minder ruimte voor uitwijkmanoeuvres of zichtproblemen.

MAG-voorzitter Nico Perk is opgetogen: "Dit is voor ons natuurlijk fantastisch nieuws omdat we daardoor ook bevestigd zien dat onze jarenlange inspanning niet voor niets geweest is. De resultaten bewijzen dat de boodschap is overgekomen. We zijn Rijkswaterstaat dan ook zeer erkentelijk voor hun positieve opstelling en de snelle aanpak van deze vervolgstappen."

In het persbericht schrijft Rijkswaterstaat: De veiligheid van de motorrijder is een gedeelde verantwoordelijkheid. In de eerste plaats kan de motorrijder zijn snelheid aanpassen aan de bocht. Daarnaast heeft ook de wegbeheerder een verantwoordelijkheid voor de veiligheid. Rijkswaterstaat geeft hieraan invulling door de plaatsing van motorvriendelijke vangrails in voor motorrijders gevaarlijke bochten. Als er dan onverhoopt iets misgaat, dan geeft de vangrail een verhoogde beveiliging voor de motorrijder.


Bron: Rijkswaterstaat