Categories: General
      Date: 11 July 2012
     Title: Verplichte APK voor alle motorfietsen in Europa
De Europese Commissie stelt voor om alle soorten van gemotoriseerde tweewielers op te nemen in een verordening betreffende de periodieke technische controle voor voertuigen en wil een jaarlijkse inspectie voor alle voertuigen ouder dan zes jaar. Het nieuwe voorstel zal naar verwachting op vrijdag 13 juli officieel worden gepubliceerd door de Europese Commissie.

Deze maatregel zal motorrijders meer dan 1,2 miljard euro extra per jaar gaan kosten. MAG en FEMA hebben kritiek op het voorstel en noemen het overbodig en nutteloos. De motorrijdersorganisaties roepen op tot intrekking van de plannen.

Tot nu toe werden alleen "motorvoertuigen op ten minste vier wielen" gedekt door de EU-richtlijn 2009/40/EG die voorziet in periodieke technische controle (lees: APK). Daarin is voor auto's vastgesteld dat ze voor het eerst na vier jaar en vervolgens om de twee jaar moeten worden gekeurd. Het voorstel van de Commissie vermeldt uitdrukkelijk dat het niet alleen gaat over motoren, maar dat alle motorvoertuigen op twee of drie wielen aan regime moeten worden onderworpen van periodieke controles. Daaraan zullen ook de negen lidstaten [1] van de Europese Unie (EU) moeten voldoen die nog geen periodieke keuring voor motoren kennen, zoals Nederland. Ook Noorwegen [2] wordt beïnvloed door deze nieuwe regelgeving. Voor de meeste andere landen is het waarschijnlijk dat de frequentie van de keuringen zal worden opgevoerd. Voor nieuwe auto's stelt de Commissie voor de eerste controle na vier jaar te laten plaatsvinden, gevolgd door een tweede inspectie twee jaar later en daarna jaarlijks. De voorgestelde 4-2-1-1-1 regeling zal van toepassing zijn op alle auto's, motorfietsen, bromfietsen, scooters en quads.

De Commissie motiveert haar voorstel met bezorgdheid over de veiligheid, maar negeert dat slechts in zeer zeldzame gevallen technische mankementen de oorzaak zijn geweest van een ongeval. Voor motorongevallen spelen technische gebreken een nog minder belangrijke rol. Tegelijkertijd kan worden geconstateerd dat, met betrekking tot de motorongevallen met fatale afloop, Europese landen mét periodieke controles voor motorfietsen niet beter presteren dan de landen waar de periodieke inspecties niet verplicht zijn voor motorfietsen. Het enige echte voordeel voor de Europese burgers zou zijn geweest de harmonisatie en wederzijdse erkenning van nationale keuringen, waardoor elke voertuigeigenaar zijn of haar auto kan laten keuren in iedere lidstaat van de Europese Unie. Helaas is dit niet het geval en wij Europeanen worden gewoon gevraagd om hogere kosten te betalen voor een keuringssysteem dat niets toevoegt.

Met het oog op het verbeteren van de verkeersveiligheid in Europa, moeten de juiste maatregelen worden genomen. Voor motorfietsen hebben verplichte periodieke inspecties geen enkel bewezen verkeersveiligheidseffect, terwijl tegelijkertijd de kosten volledig voor rekening van de consument komen. In dit geval zullen de kosten naar verwachting escaleren voor mensen die zich niet kunnen veroorloven iedere drie jaar een nieuw voertuig aan te schaffen. Zo'n 35 miljoen gemotoriseerde tweewielers zijn geregistreerd in de Europese Unie. Als de prijs voor een inspectie wordt vastgesteld op 50 euro, zou motorrijders 1,7 miljard euro op tweejaarlijkse basis betalen voor hun voertuigkeuring. Op basis van een geschatte voorraad van 70 procent van motor- en bromfietsen ouder dan zes jaar, zou de voorgestelde jaarlijkse keuring voor die oudere motoren per jaar leiden tot een extra 1,2 miljard euro aan uitgaven! En deze cijfers vermelden nog niet eens de sociale kosten die voortvloeien uit het feit dat de voertuigeigenaar normaliter minstens een halve dag vrij moet nemen om zijn of haar voertuig naar een erkende keuringsinstantie te brengen. De grote winnaars van dit voorstel zijn de keuringssinstanties, omdat ze op zijn minst een 50 procent toename van de omzet verwachten. Voertuigfabrikanten zullen naar verwachting ook profiteren, omdat de jaarlijkse keuringen een stimulans zijn voor eigenaren van oudere voertuigen om een nieuwe motor of auto te kopen.

Aline Delhaye"Dit is niets minder dan een belasting op armoede voor hen die zich niet iedere drie jaar kunnen veroorloven een nieuw voertuig te kopen", zegt FEMA's secretaris-generaal Aline Delhaye. "In termen van tijd en geld, zullen de kosten voor de burger astronomisch zijn, zonder dat er ook maar een voordeel tegenover staat. Dit is niet aanvaardbaar."

Nu moet het voorstel worden besproken en goedgekeurd door het Europees Parlement en de Raad. Deze vrijdag is de laatste officiële werkdag voor de leden van het Europees Parlement in Brussel voor het zomerreces. De Commissie heeft er duidelijk met een vooropgezet doel voor gekozen het voorstel die dag te publiceren; zo vlak voor de zomervakantie neemt men de critici de wind uit de zeilen.

De Nederlandse motorrijdersorganisatie MAG, maar ook de andere Europese belangenverenigingen voor motorrijders die zijn aangesloten bij de FEMA (die gezamenlijk eerder al zo'n 110.000 handtekeningen tegen een APK voor motorfietsen aan de Commissie overhandigden) zullen ervoor zorgen dat de Commissie een storm te wachten staat aan het einde van deze regenachtige zomer.

[1] België, Denemarken, Finland, Frankrijk, Griekenland, Ierland, Malta, Nederland en Portugal.

[2] Noorwegen is geen lid van de Europese Unie, maar van de Europese Economische Ruimte en is daarom verplicht alle EU-wetgeving met betrekking tot de interne markt over te nemen.

Tekst: FEMA
Vertaling: Wim Taal.De MAG maakt als enige Nederlandse organisatie deel uit van de Federation of European Motorcyclists' Associations (FEMA), de overkoepelende organisatie van Europese motorrijdersorganisaties. Op dit moment zijn er 24 belangenorganisaties uit 19 Europese landen aangesloten bij de FEMA. De FEMA is de enige belangenbehartiger voor motorrijders met een permanent kantoor in Brussel.