Categories: General
      Date: 01 December 2010
     Title: Geen belastingverhoging motoren
De SP heeft in november 2010 geprobeerd via een amendement de geplande belastingverhogingen op het bezit van een motor te voorkomen.

SP-Kamerlid Farshad Bashir: 'De vorige regering wilde de wegenbelastingen verhogen in aanloop naar het systeem van de kilometerheffing. Nu dat systeem niet doorgaat, is wel de belastingverhoging voor auto's gestopt maar niet voor motoren. Dat moeten we rechtrekken.'

Om bij de invoering van de kilometerheffing de aanschafbelasting (BPM) af te kunnen schaffen, moest deze belasting afgebouwd worden. Deze afbouw van de aanschafbelasting voor auto's werd betaald door een verhoging van niet alleen de wegenbelasting voor auto's, maar ook van motoren. Met het afschieten van de kilometerheffing is wel een einde gekomen aan het verschuiven van de autobelasting, maar de verhoging van de wegenbelasting voor motoren blijft doorgaan. Hierdoor gaan motorrijders zes procent meer belasting betalen.

De SP heeft een wijziging van het Belastingplan ingediend om de belastingverhoging voor motorrijders te voorkomen. Bashir: 'In de strijd tegen files en ruimtetekort is de motor een aantrekkelijk alternatief voor de auto. Een forse belastingverhoging past hier niet bij.' De Tweede Kamer heeft dit echter niet gesteund en daarmee werd de kans om zeep geholpen om de onterechte verhogingen te laten vervallen. MAG-voorzitter Nico Perk: "De MAG heeft alle tegenstemmende partijen gevraagd om ons uit te leggen waarom ze tegen hebben gestemd. Het komt er op neer dat het huidige kabinet ons nu met democratisch instemming mag bestelen. De MAG betreurt het dat niet alleen de oppositie, maar de gehele Tweede Kamer kennelijk niet meer bereid is om corrigerend op te treden. Dat is (was?) volgens ons nog steeds een van de belangrijkste taken van dit instituut. We zijn dan ook benieuwd welke uitleg we ontvangen van de fracties die door tegen te stemmen deze schoffering van de motorrijdende Nederlanders goedgekeurd hebben. We zullen hier uiteraard op terugkomen als we over meer informatie beschikken."

Het verhogen van de motorrijtuigenbelasting is de MAG al langer een doorn in het oog en het is dan ook een onderwerp dat wij regelmatig bespreken met politici. Ook in het Mag-a-zine, het verenigingsblad van de MAG, komt het onderwerp vaak ter sprake. Bijvoorbeeld in een recent voorwoord van MAG-voorzitter Nico Perk.

Kwestie van lange adem?
Gezien de dalende verkoopcijfers van motoren lijkt dit op te gaan voor de gehele motorindustrie. Het is logisch dat iedereen probeert om zijn onderneming toch zo goed mogelijk draaiende te houden. Het kan echter niet zo zijn dat een deel van de rekening bij de consumenten (bij ons dus) neergelegd wordt. We hebben al te maken met overheden die op allerlei creatieve manieren met hun vingers in onze portemonnee zitten. Daar hoeven we de handel niet nog een keer bij te hebben. De weer van stal gehaalde roep om een verplichte APK voor motoren in te voeren is een voorbeeld van iets waar we absoluut niet op zitten te wachten. Keer op keer probeert de industrie het zogenaamde belang, verbetering van de verkeersveiligheid, te onderstrepen. Dat gaat via lobbywerk en de media in de hoop dat de politiek een keer gaat geloven dat het een verstandige maatregel is. Het betekent voor ons dat we voor de zoveelste keer in Brussel of Den Haag moeten uitleggen dat het overbodige onzin is. Intussen wordt de MRB (motorrijtuigenbelasting) ook voor motoren jaarlijks stevig verhoogd, terwijl tegelijkertijd een steeds groter wordende groep auto-eigenaren geen cent meer hoeft te betalen voor het gebruik van onze wegen. Leuk voor die automobilisten, maar het slaat natuurlijk helemaal nergens op. Alle auto's, dus ook de zogenaamd milieuvriendelijke modellen, veroorzaken slijtage aan het wegdek en nemen veel meer openbare ruimte in dan een motor. Daar komt nog bij dat een gemiddelde automobilist in vergelijking met een motorrijder jaarlijks een veelvoud aan kilometers rijdt, wat het verschil nog belachelijker maakt. Hoewel de datum maar één keer per jaar voorkomt lijkt het bij overheden in ons land steeds vaker 1 april. Jammer genoeg is het dan meestal geen leuke grap, maar harde werkelijkheid. Een voorbeeld daarvan is de al eerder gesignaleerde omzetting van de MRB voor motoren. Tot 2007 gold voor ons de aangepaste en volkomen terechte regeling dat het betalen van twee kwartalen voldoende was om het hele jaar te kunnen rijden. Daar was kennelijk goed over nagedacht. De motivatie was helder. Motoren rijden veel minder kilometers dan een auto en ook in veel gevallen niet het hele jaar door. Dat we nauwelijks tot geen slijtage aan het wegdek veroorzaken is ook duidelijk. De belastingdienst hoefde door deze regeling geen grote stroom seizoengebonden schorsingen en aanmeldingen meer te verwerken. Het was dan ook een realistisch en zakelijk verantwoord standpunt waar iedereen voordeel aan had. De houdbaarheidsdatum van dit inzicht bleek echter opeens verstreken te zijn. Motoren moesten in het zelfde regime als auto's meelopen en mede daardoor worden de tarieven nog steeds jaarlijks sterk verhoogd, hoewel de maatregel zogenaamd kosten neutraal had moeten uitwerken. Om in beeld te brengen waar we mee geconfronteerd zijn heb ik de door mij betaalde bedragen aan MRB over de laatste jaren naast elkaar gezet. Dit betreft Noord-Holland. In andere delen van Nederland kunnen die afwijken vanwege de verschillende percentages provinciale opcenten. Overigens een onduidelijke, maar voor de provincies lucratieve bron van inkomsten. Zuid-Holland spant daarbij de kroon. Daar is de motorrijder het meeste geld kwijt aan MRB plus opcenten. De cijfers tonen aan dat er een graaicultuur bij onze tolgaarders heerst. Eind 2006 betaalde ik €54 per jaar. In 2010 was dit opgelopen tot €76. Een prijsverhoging van ruim 40 procent. Omdat het 'maar' een paar euro per jaar is vinden we het kennelijk niet eens meer de moeite waard om er een punt van te maken. Ik gun iedereen een aangenaam inkomen, maar er zullen niet veel mensen zijn die binnen die periode een vergelijkbare salarisverhoging hebben gekregen. Een prettige bijkomstigheid voor de schatkist is het gegeven dat het aantal motoren in de voorgaande jaren behoorlijk gegroeid is, zodat de opbrengst van de MRB alleen al daardoor (on)behoorlijk kon stijgen. Het wachten is op bewindslieden die weer voor rede vatbaar zijn en dat ook in de praktijk willen bewijzen. Het theater rond de kabinetsformatie geeft wat dat betreft weinig reden tot optimisme. Het zou me niet verbazen als er nog nieuwe lastenverhogingen voor ons bedacht worden. Het lijkt allemaal een kwestie van lange adem te worden.

Bron: Voorwoord van de voorzitter, Mag-a-zine 110, oktober 2010.