Categories: General
      Date: 14 December 2006
     Title: Europese rijbewijsrichtlijn aangenomen
Het Europees parlement heeft op 14 december 2006 tijdens een plenaire stemming een nieuwe rijbewijsrichtlijn aangenomen, waarin onder meer is vastgelegd dat motorrijders pas vanaf hun 24e op een motorfiets zonder vermogensgrens mogen rijden.

Ondanks inspanningen van de MAG, belangenvereniging voor motorrijders, om de voorgestelde rijbewijsrichtlijn minder draconisch te laten uitpakken voor motorrijders, heeft het Europees parlement besloten de toegang tot motorfietsen aanzienlijk moeilijker te maken. Dit heeft onder meer tot gevolg dat de leeftijd waarop een motorrijder directe toegang kan krijgen tot een motorfiets met een groter motorvermogen, zonder de procedure van het faserijbewijs te doorlopen, wordt verhoogd van 21 naar 24 jaar.

De motorrijders hebben steun gekregen van onder meer de Nederlandse europarlementsleden Corien Wortmann-Kool (CDA) en Jeanine Hennis-Plasschaert (VVD). Desondanks zijn ingediende wijzigingsvoorstellen om de leeftijd voor directe toegang op 21 jaar te houden verworpen.

MAG-voorzitter Nico Perk: "Verkeersveiligheid lijkt heilig verklaard te zijn en helaas leidt dit tot voor motorrijders beperkende maatregelen. Hierbij wordt voorbij gegaan aan de werkelijke oorzaken van (motor)ongevallen en de meerderheid in het parlement lijkt genoegen te nemen met symptoombestrijding. De MAG ziet geen enkel bewijs voor deze vrij willekeurig gekozen leeftijdsgrens. Het van 21 naar 24 jaar verhogen van de leeftijd waarop motorrijders toegang hebben tot een motorfiets zonder vermogensbeperking zal niet leiden tot een grotere verkeersveiligheid. Naar mening van de MAG zijn een gedegen rijopleiding en de daarop volgende rijervaring belangrijker voor verkeersveilig gedrag dan het leeftijdsverschil tussen een 21- en een 24-jarige of een hoger motorvermogen."

Corien Wortmann-Kool: "Een van de positieve punten is dat een einde komt aan de onbeperkte geldigheidsduur van rijbewijzen. In een aantal landen krijg je nu nog op je achttiende een rijbewijs voor heel je leven, met een foto die er vervolgens veertig jaar later nog op zit. Dat maakt fraudebestrijding natuurlijk erg lastig. Het zogenaamde rijbewijstoerisme (als in land A je paspoort is afgenomen, direct in land B een nieuwe halen) wordt daardoor voorkomen. Minder gelukkig ben ik met de toegang tot het motorrijbewijs. De Europese transportministers willen dat iemand pas vanaf 24 jaar direct een rijbewijs kan halen voor een zware motor. Het parlement wilde hier niet aan tornen, om geen nieuwe onderhandelingen met de raad van ministers te hoeven voeren."

Jeanine Hennis-Plasschaert heeft zich van stemming onthouden: "Ik ben een fervent voorstander van de invoering van één Europees rijbewijs. Het parlement heeft vandaag echter ook ingestemd met een bepaling dat motorrijders pas vanaf hun 24e jaar directe toegang kunnen krijgen tot een motor met een vermogen van meer dan 35 kW. Dit alles in het kader van de verkeersveiligheid. Met deze bepaling ben ik het hartgrondig oneens. Een minimumleeftijd van 24 jaar is buitensporig hoog. Directe toegang tot de hoogste categorie motorfietsen zou mogelijk moeten blijven op 21-jarige leeftijd. Op je achttiende in een snelle en opgefokte auto stappen, wordt niet als probleem gezien. Dat strookt niet. Ik heb mij vandaag dan ook onthouden van stemming."