Categories: General
      Date: 26 March 2007
     Title: MAG tegen hogere leeftijdseis motorrijders
De Motorrijders Actie Groep (MAG), belangenvereniging voor motorrijders, is fel tegen de door de Europese Commissie voorgestelde rijbewijsrichtlijn waarin onder meer vastgelegd is dat motorrijders pas vanaf hun 24e direct op een motor met een vermogen van meer dan 35 kW mogen rijden.

De Europese Commissie is van mening dat het de verkeersveiligheid ten goede komt wanneer mensen op latere leeftijd beginnen aan zwaardere motorfietsen, terwijl de MAG van mening is dat de huidige leeftijd van 21 jaar al te hoog is. Naar mening van de MAG is rijervaring belangrijker voor verkeersveilig gedrag dan het leeftijdsverschil tussen een 21- en een 24-jarige. Dat verkeersveiligheid op de politieke agenda staat is begrijpelijk, maar de MAG weigert te accepteren dat anti-motormaatregelen worden genomen op basis van een subjectieve en eenzijdige uitleg van ongevalscijfers, zonder naar de oorzaken te kijken. Uit ieder onderzoek blijkt tenslotte steeds weer hetzelfde: de grootste doodsoorzaak onder motorrijders is nog steeds de auto.

Niet alleen wordt de keuzevrijheid voor beginnende motorrijders met deze richtlijn nog verder beperkt (de leeftijd om op een motorfiets te mogen rijden zonder vermogensrestricties is in Nederland nu 21 jaar), de MAG ziet in de nieuwe regels ook een frontale Europese aanval op het motorrijden zelf, aangezien het reele risico bestaat dat door het steeds verder opschuiven van de leeftijdsgrens minder jonge mensen zullen gaan motorrijden en vanaf hun achttiende direct zullen kiezen voor vier wielen.

De Nederlandse overheid is een groot voorstander van het nieuwe rijbewijs en staat volledig achter het Europese voorstel om nog een fase aan het huidige Nederlandse rijbewijs toe te voegen en de beginnende motorrijder bovendien voor elke nieuwe stempel in het rijbewijs een toets te laten afleggen, met waarschijnlijk grote gevolgen voor de kosten van rijopleidingen en rijexamens.

MAG-voorzitter Nico Perk: "De MAG ziet dit als een frontale aanval op motorrijden en wij hebben dan ook sterk de indruk dat dit een nauwelijks verkapte poging is om motorrijden in de toekomst uit te rangeren. Iedereen zou zich af moeten vragen of de politieke keuzes die nu gemaakt worden enig draagvlak hebben onder de kiezers en we vinden dat het maar eens afgelopen moet zijn met de ''koehandel'' over de rug van motorrijders. De MAG ziet geen enkel draagvlak voor deze vrij willekeurig gekozen leeftijdsgrenzen. De tot nu toe gehanteerde leeftijdsgrens van 21 jaar hebben we in het verleden al geforceerd opgedrongen gekregen, maar daar moet het wat ons betreft toch echt bij blijven als de overheid nog iets wil overhouden wat geloofwaardigheid genoemd kan worden."