Categories: General
      Date: 28 January 2019
     Title: Voetgangers, fietsers en motorrijders vragen samen om veiliger wegen in Europa
De Internationale Federatie van Voetgangers (IFP), de European Cyclists 'Federation (ECF) en de Federation of European Motorcyclists' Associations (FEMA) verwelkomen het initiatief van de EU-instellingen om de veiligheid van kwetsbare weggebruikers te verbeteren.  Verder verzoeken zij de Raad van de EU en de Europese Commissie om rekening te houden met de amendementen van de Commissie vervoer en toerisme van het Europees Parlement (TRAN), die de richtlijn verder kunnen verbeteren.
De huidige RISM-richtlijn definieert procedures de veiligheid van weggebruikers op de trans-Europese wegeninfrastructuur moesten waarborgen, maar was bijna exclusief gericht op de veiligheid van auto-inzittenden.

Dit is een van de redenen waarom de verkeersdoden onder voetgangers en fietsers minder snel zijn gedaald - met respectievelijk 13% en 1,4% tussen 2010 en 2016, vergeleken met 20% voor inzittenden van auto's. In 2017 waren kwetsbare weggebruikers verantwoordelijk voor bijna de helft van de verkeersslachtoffers in de EU.

In mei 2018 publiceerde de Europese Commissie een voorstel om de richtlijn te herzien. Om de veiligheid van voetgangers, fietsers en motorrijders aan te pakken, is een nieuw artikel  in het voorstel opgenomen, waarin staat dat "de lidstaten ervoor zorgen dat rekening wordt gehouden met de behoeften van kwetsbare weggebruikers bij de toepassing van de [richtlijn] procedures".
Zowel de Raad als het Parlement waren het met deze toevoeging eens
In het verslag van het TRAN-comité, dat op 10 januari 2019 is aangenomen, zijn ook de volgende kernpunten toegevoegd aan het Commissievoorstel:

Wij beschouwen het bovenstaande als belangrijke elementen om ervoor te zorgen dat EU-financiering niet wordt besteed aan het bouwen van infrastructuur die onveilig is voor voetgangers, fietsers of motorrijders. Nieuwe snelwegen mogen fietspaden niet afsnijden, voetgangers moeten voldoende veilige doorgangen hebben, motorrijders mogen niet worden geconfronteerd met onveilige barrières

Dit klinkt voor de hand liggend, maar helaas is dit nog niet overal in de EU het geval.

23 januari 2019 betekende het begin van een dialoog tussen het Parlement, de Raad en de Commissie over de herziening van de richtlijn. De Raad en de Commissie wordt verzocht om de door de commissie TRAN voorgestelde amendementen met betrekking tot de veiligheid van kwetsbare weggebruikers te aanvaarden.
Het zou een belangrijke stap zijn in de richting van de nakoming van de beloften die de 28 lidstaten in Malta in 2017 zijn aangegaan om actief deel te nemen aan de halvering van verkeersdoden tegen 2020 op de Europese wegen, en door de EU-ministers van vervoer en milieu in 2018 in Graz, om rekening te houden met kwetsbare weggebruikers bij de wijziging van de RISM-richtlijn.