Categories: General
      Date: 10 May 2019
     Title: Gezamenlijke aanpak geluidoverlast motoren Krimpenerwaard

De bewonersactiegroep Geluidoverlast Motorfietsen in de Krimpenerwaard, gemeente Krimpenerwaard, politie Eenheid Den Haag en de Motorrijders Actie Groep (MAG) nemen de komende maanden gezamenlijk actie tegen geluidoverlast van motoren


Foto onderschrift:
V.l.n.r: Nanko Dijkveld Stol, Kees van Hooft en Cees Breij (Bewonersactiegroep Geluidoverlast Motorfietsen in de Krimpenerwaard), Vera de Bruijn (MAG), Wethouder Bert Bening, Rob de Ruijter (Politie)

. De actie bestaat uit;
⦁ Het plaatsen van spandoeken met de tekst: “Welkom maar, mag het iets zachter?” op negen verschillende plaatsen in de gemeente Krimpenerwaard;
⦁ Een informatiekaart over de Krimpenerwaard en het belang en waarde van het geluid van de stilte;
⦁ Een informatiestand bij de pont in Schoonhoven om aandacht voor het probleem te vragen op
9 juni en 10 juni.
Bewoners van de Krimpenerwaard ervaren, vooral op mooie dagen, veel hinder van bulderende motoren.
Veel motorrijders hebben geen idee dat ze overlast veroorzaken voor grote groepen inwoners van de Krimpenerwaard. Via de campagne worden de motorrijders gevraagd om niet in grote groepen te rijden, te rijden met lage toeren en geen toertochten te houden door stiltegebieden.
“Wij hebben niets tegen motorrijders die genieten van het prachtige landschap in de Krimpenerwaard”, aldus Tony Hardenberg van de “Actiegroep Geluidoverlast Motorfietsen in de Krimpenerwaard”. Waar het ons om gaat zijn de grote groepen bulderende motoren waardoor je elkaar niet meer kunt verstaan en het gesprek moet staken. Het gebeurt op een stralende dag geregeld dat wij het ‘asociale geraas’ van motoren al kilometers ver horen aankomen.”
Gerwin Batten, voorzitter van de belangenvereniging voor motorrijders MAG, geeft aan dat het om een relatief kleine groep motorrijders gaat, die het voor de anderen verpesten. "De MAG heeft als doel om motorrijders in vrijheid en veilig van hun motor te laten genieten, maar zonder dat anderen daar last van hebben. Dat gaat zowel om snelheid als om geluid. Wij willen voorkomen dat dit soort gebieden door overlast voor motorrijders afgesloten worden."
Wethouder Bening van de gemeente Krimpenerwaard; “Als gemeente krijgen wij inderdaad klachten van inwoners over geluidsoverlast van motoren. Omdat wij willen dat iedereen geniet van de Krimpenerwaard, hebben wij met elkaar deze campagne bedacht. We gunnen de motorrijders een prachtige rit door de Krimpenerwaard, maar vragen hen om met lage toeren en niet in groepen te rijden. Zo kunnen de bewoners genieten van hun omgeving en rust.”
Mochten de maatregelen onvoldoende effect hebben dan kunnen bewoners geluidoverlast melden op de website van de gemeente www.krimpenerwaard.nl/melding-woon-en-leefomgeving en van de politie.