Categories: General
      Date: 16 May 2019
     Title: Nieuws van FEMA Europese verkiezingen 2019- Waarom u zou moeten stemmen

Met de verkiezingen voor het Europees Parlement vragen veel mensen zich af of ze überhaupt moeten stemmen. FEMA's Dolf Willigers wil u een aantal redenen geven.


Deze tekst is 1 op 1 overgenomen van: http://www.fema-online.eu/website/index.php/2019/05/15/why-you-should-vote/

De Europese Unie heeft een slechte reputatie als het gaat om haar niveau van democratie, vooral omdat veel mensen het wetgevingsproces en de relatie tussen de wetten van 'Brussel' en die uit hun eigen land niet kennen of begrijpen. Het is belangrijk om deze dingen te begrijpen, en wat dit voor ons betekent. En natuurlijk is het belangrijk om ons stemrecht te gebruiken.
Om te beginnen: niet alle wetten die op ons van toepassing zijn, komen uit de Europese Unie. Als het gaat om voertuigvoorschriften zoals verlichting, remmen, enz., Wordt het meeste verzorgd door voorschriften van de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties (VN / ECE). Ook de vereisten van uw helm worden geregeld door Verordening ECE 22.05 . Maar laten we teruggaan naar Brussel. Wetten die daar worden gemaakt, kunnen een directe impact hebben (voorschriften) of kunnen een indirect effect (richtlijnen) hebben en moeten in de nationale wetgeving worden uitgewerkt voordat ze van invloed op u zijn. Een voorbeeld van de eerste is de typegoedkeuringsregeling. Dit regelt rechtstreeks hoe nieuwe voertuigen of delen ervan moeten worden getest en aan welke voorwaarden ze moeten voldoen voordat ze in de Europese Unie kunnen worden verkocht. Deze wet is op 1 januari 2015 geïmplementeerd voor nieuwe typen voertuigen en een jaar later voor bestaande typen voertuigen.
Een voorbeeld van een richtlijn is de derde rijbewijsrichtlijn, die zes jaar na de formele publicatie per 19 januari 2013 werd geïmplementeerd om de nationale regeringen de tijd te geven nationale wetgeving te maken. De manier waarop deze richtlijn wordt vertaald in nationale wetten verschilt per land en sommige landen gingen verder dan nodig was. Om te zeggen dat je soms beter je eigen regering de schuld kunt geven in plaats van de Europese Unie.
Het wetgevingsproces is vrij ingewikkeld: ten eerste is er een initiatief voor een verordening. Normaal gesproken komt dit van de Europese Commissie, maar de Raad of het Parlement kan ook het initiatief nemen. Zelfs een burgerinitiatief is mogelijk. Na verschillende stappen (allemaal met de mogelijkheid voor burgers om hun mening te geven!) Wordt een ontwerp van "handeling" naar het Parlement en de Raad gestuurd. In het Parlement zal dit eerst worden besproken, gewijzigd en uiteindelijk door de verantwoordelijke commissie worden goedgekeurd, zoals de commissie van het Europees Parlement voor vervoer en toerisme (TRAN). Daarna wordt het voor bespreking, eventueel amendementen en goedkeuring naar de plenaire vergadering gestuurd.
Uw stem is belangrijk: de leden van het Europees Parlement vertegenwoordigen u en u kunt invloed uitoefenen op uw stem. En door natuurlijk lid te worden van een FEMA-aangesloten organisatie (zoals de Motorrijdersactiegroep).
Zowel het Parlement als de Raad kunnen wijzigingen in de wet goedkeuren die zij aan de andere partij hebben toegezonden. Dit kan drie keer gebeuren (in drie 'hoorzittingen'), dus driemaal zal het Europees Parlement tijdens de plenaire vergadering het wetsontwerp bespreken en erover stemmen. Om het hele proces te helpen hebben het Parlement, de Raad en de Commissie ook "trialogen" waarin zij ontwerpwetten bespreken en proberen compromissen te sluiten. Wanneer zowel het Parlement als de Raad het eens zijn met de (gewijzigde) "handeling", zal deze in het Publicatieblad worden gepubliceerd, waarna deze wet wordt.
Na deze technische (en verkorte) beschrijving van het hele proces is het goed om naar de betrokken partijen te kijken en hoe wij, als motorrijders en als burgers, hier enige invloed op kunnen hebben. Het begint met de ontwikkeling van het concept van de wet in de Europese Commissie. Tijdens dit proces zijn er vier formele momenten waarop burgers hun zegje kunnen doen: na het initiatief, nadat het werkprogramma is gemaakt (de routekaart), na de effectbeoordeling (de openbare raadpleging) en na het opstellen van de wet. Daarnaast organiseert de Commissie vergaderingen, workshops, seminars enz. en zijn er de werkgroepen. Hier komen afgevaardigden van de lidstaten en in sommige werkgroepen ook andere belanghebbenden als waarnemer samen om het wetsvoorstel te bespreken na de stappen die ik hierboven heb beschreven en om de Commissie te adviseren.
Voorbeelden van deze werkgroepen (ook wel expert groups genoemd) zijn de Motor Vehicle Working Group, de Motorcycle Working Group, de Driving Licence Committee. In al deze drie expertgroepen neemt FEMA deel als waarnemer. Hier worden we op de hoogte gehouden van nieuwe ontwikkelingen, de uitkomst van evaluaties en we kunnen en zullen hier commentaar op geven. Merk op dat beide afgevaardigden van de regeringen en van de belanghebbenden hun zegje in dit proces hebben. Na het opstellen van een wet in de Commissie is het tijd voor het Parlement en de Raad om het te bespreken. De Raad vertegenwoordigt de (regeringen van) de lidstaten, het parlement vertegenwoordigt de burgers. Hier is uw stem van belang: de leden van het Parlement (EP-leden) vertegenwoordigen u en met uw keuze heeft u invloed.
Concluderend: er zijn vier manieren om de Europese wetgeving te beïnvloeden:
Rechtstreeks reageren als burger en je stem laten horen aan de Europese Commissie.
Dan via uw lobbyorganisaties: uw nationale motorrijdersrechtenorganisaties en FEMA als hun federatie.
De derde manier is door verkiezingen van uw nationale parlement. In de meeste Europese landen vormt een meerderheid van de fracties de regering. Bovendien hebben de nationale parlementen in veel gevallen de eindstemming over besluiten van de Raad. Meer nog, zoals uitgelegd in het eerste deel van dit artikel: veel EU-wetten zijn richtlijnen die moeten worden uitgewerkt en geïmplementeerd door de nationale overheid.
Tot slot, de vierde manier, is stemmen op een lid van het Europees Parlement. Wij gaan u hierin niet adviseren: u moet zelf uitvinden welke van de kandidaten en / of partijen in uw eigen land het beste bij uw ideeën past. Je zult de cv's van de kandidaten moeten bestuderen, vinden wat hun connectie met motorfietsen, of transport in het algemeen is. En natuurlijk, hun connecties met en ideeën over andere onderwerpen die jij belangrijk vindt. Maar hoe dan ook: mis deze kans niet.
Tekst Dolf Willigers