Categories: General
      Date: 23 July 2019
     Title: CREATIEF MET ASFALT

Eind juni schreef De Telegraaf een flink artikel over het kleurrijke asfaltschilderwerk
waar steeds meer gemeentes en provincies zich aan bezondigen. 

Duidelijk is dat gekleurde vlakken, hartvormige snelheidsindicaties en ander schilderwerk voor onnodige afleiding kunnen zorgen en mogelijk schrikreacties veroorzaken. Bovendien wil je de eventuele gladheid van het schilderwerk als motorrijder niet aan een praktijktest onderwerpen.

Geld en tijd
Over die gladheid zegt een grote wegenbouwer dat zeker 95% van de wegmarkeringen – inclusief gele of rode vlakken, snelheidsaanduidingen en andere creatieve uitspattingen – voldoet aan de geldende stroefheidseisen. Dat betekent dat ze minimaal dezelfde stroefheid hebben als het asfalt waar ze op aangebracht zijn. “Als zo’n markering tot een ongeval leidt, kost dat de aansprakelijke partij handenvol geld en tijd, en daar zit niemand op te wachten.” Blijft het punt dat je pas weet dat je op die overige 5% zat als je onderuit gaat…

Gele vlakken
De Communicatieweg West in Assendelft ziet eruit als een voorrangsweg, maar is dat niet. Om bestuurders te attenderen op wegen van rechts, zijn er bij die splitsingen gele vlakken aangebracht. Ze zien er gevaarlijk glad uit. Zijn ze dat ook? “Nee,” meldt een woordvoerder van de gemeente. “We gebruiken koudplast. Dat is duurder dan thermoplast, maar met een stroefheid van 75 SRT is het stroever dan het wegdek normaal is. Ook bij regen: op thermoplast blijft water staan, op koudplast niet.”

Schrikken
Dat bestuurders van de gele vlakken kunnen schrikken, lijkt de wegbeheerder in kwestie geen probleem: “Door die reactie remmen ze, en dat is precies de bedoeling.” Dat diezelfde vlakken bestuurders zodanig afleiden dat ze verkeer van rechts niet zouden waarnemen heeft nog niet tot incidenten geleid.

Preventief
Als gekleurde vlakken en borden op de weg aantoonbaar tot minder incidenten leiden, kan de MAG daar natuurlijk niet tegen zijn. Dan moet wel zeker zijn dat het gebruikte materiaal altijd aan de geldende eisen voldoet, dus ook bij regen. Daarnaast zouden er dan uniforme regels voor formaat, model en kleur moeten zijn, net zoals dat bij verkeersborden het geval is.

In gesprek
Het hierboven aangehaalde Telegraaf-artikel, waarin ook de MAG aan het woord was, leidde vrijwel direct tot Kamervragen aan minister Cora van Nieuwenhuizen (I&W). In september hebben we zelf een gesprek met de bewindsvrouw, onder meer over dit onderwerp.