Categories: General
      Date: 06 November 2019
     Title: Helaas: dijken blijven dicht
Helaas: de Raad van State heeft in het geding tussen MAG en KNMV en het college van burgemeester en wethouders van Lopik in het voordeel van Lopik beslist. Met die uitspraak moeten we het doen. Verdere stappen zijn niet mogelijk. Motorrijders hebben vanaf nu dus zelf in de hand of er nog meer dijk- en wegafsluitingen volgen. Ons advies? Hou het rustig, op de dijken


Uitspraak

De Raad van State stelt in de uitspraak dat er wel degelijk sprake is van geluidsoverlast van motoren, dat de grote aantallen recreatieve motorrijders in het weekend afbreuk doen aan het gemeentelijk en provinciale beleid gericht op het stimuleren van fietsen en wandelen, en dat het college de proportionaliteit in acht heeft genomen door de geslotenverklaring voor motorfietsen te laten gelden voor een beperkte periode en voor een beperkt deel van de Lekdijk. Daarmee sluit de Raad van State zich aan bij de eerdere uitspraak van de rechtbank Midden-Nederland: alle belangen tegen elkaar afwegende en uit een oogpunt van verkeersveiligheid/overlast dient het belang van de omwonenden te prevaleren boven het belang van de motorrijders.