Adverteren

MAG-leden ontvangen vijf keer per jaar het clubblad MAGazine, een professioneel verzorgd tijdschrift met informatie over de activiteiten van de MAG, artikelen met (rij)technische tips, columns, achtergrondinformatie en artikelen over producten en bedrijven die nauw aansluiten bij de thema's van de MAG.

De MAG streeft naar veilig, vrij en betaalbaar motorrijden. Hoe beter wij daar in slagen, hoe meer mensen we enthousiast kunnen maken en houden om zich op twee wielen te verplaatsen. Adverteren in Mag-a-zine, in de Nieuwsbrief of op de site heeft dus écht zin!

Om onze tarieven hoeft u het niet te laten: u adverteert al op een 1/8 pagina voor 55 euro per nummer.

Geïnteresseerd? Vraag de volledige mediakaart op bij op ads@motorrijdersactiegroep.nl of bel met 06 5140 4308. Een proefnummer sturen we u graag toe, als PDF of in print.