Opzeggen

Opzegging
Opzeggen van het lidmaatschap dient te gebeuren ten minste drie maanden voor het nieuwe verenigingsjaar, dus uiterlijk op 1 oktober. Stuur de opzegging onder vermelding van het lidmaatschapsnummer naar leden@motorrijdersactiegroep.nl of per post naar MAG-ledenadministratie, Postbus 669, 9200 AR Drachten. We horen daarbij graag waarom je je lidmaatschap opzegt.

Statuten
Voor de volledigheid: voor het opzeggen van lidmaatschappen bij verenigingen geldt een andere wetgeving dan bij het opzeggen van een abonnement. De regels over het opzeggen of stilzwijgend verlengen van een lidmaatschap zijn te vinden in de statuten van een vereniging. De statuten worden door de vereniging zelf bepaald.