Motorrijders Actie Groep de belangenvereniging voor de motorrijder, wij werken aan het openhouden van dijken, zoals bij Lopik en Lingewaard, maar ook zaken als het tegenhouden van APK voor motorfietsen, het rekeningrijden, en andere regelgeving om vrij te blijven rijden met de motor.

privacybeleid

PRIVACYVERKLARING MOTORRIJDERSACTIEGROEP MAG
De MAG neemt de privacy van persoonsgegevens zeer serieus. Uw persoonlijke gegevens worden uitsluitend gebruikt voor toezending van de MAG-nieuwsbrief en desgewenst relevante informatie. Daarnaast kunnen uw gegevens als basis dienen voor onderzoek naar mogelijkheden voor verdere optimalisering van onze dienstverlening. De persoonsgegevens worden in dit kader geanonimiseerd en zijn dan niet meer herleidbaar tot een individuele persoon.

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT
De MAG kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van de MAG , en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan de MAG verstrekt. De MAG kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

– Voor- en achternaam van u en uw partner
– Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer(s)
– Uw e-mailadres
– Uw geboortedatum
– Uw IP-adres
– Bankrekeningnummer

WAAROM DE MAG GEGEVENS NODIG HEEFT
De MAG verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen. Voorts gebruikt de MAG uw gegevens voor het innen van contributie.

Daarnaast kan de MAG uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van activiteiten door de MAG aangeboden aan haar leden, alsmede het verzenden van Nieuwsbrieven en informatie van belang voor haar leden.

HOE LANG BEWAART DE MAG UW GEGEVENS
De MAG bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een kalenderjaar bewaard na het beëindigen van uw lidmaatschap.