samenwerking


 

De MAG maakt deel uit van het Motorplatform. Het Motorplatform is een overlegorgaan waarin overheid, verkeers(veiligheids)organisaties, brancheorganisaties en belangenorganisaties samen werken aan de verbetering van de verkeersveiligheid voor motorrijders. het Motorplatform is o.a. verantwoordelijk voor de gedragscode filerijden.

Kijk voor meer informatie over het Motorplatform op www.motorplatform.nl