AANSPRAKELIJKHEID

VERZEKER JE MOTOREVENEMENTEN

<

Je organiseert als club een toertocht of een treffen. Ben je dan aansprakelijk voor eventuele schadeclaims? We zetten het in het kort op een rijtje.

  1. Zorg voor een disclaimer op het inschrijfformulier. Stel daarin dat deelname volledig voor eigen verantwoordelijkheid van de deelnemer is en dat de organisator op geen enkele manier aansprakelijk is voor enige vorm van persoonlijke of zakelijke schade die de deelnemer zou kunnen lijden als gevolg van deelname aan het evenement.
  2. Vermeld op het inschrijfformulier expliciet dat deelname betekent dat de deelnemer met bovenstaande disclaimer akkoord gaat en laat het inschrijfformulier door de deelnemer ondertekenen. Online zijn voorbeelden van disclaimers voor evenementen te vinden. Vraag eventueel een juridisch adviseur om te helpen bij de formulering. Dat kost mogelijk wat, maar zo’n disclaimer kan dan voor alle volgende evenementen weer worden toegepast.
  3. Zelfs met zo’n disclaimer houdt de organisatie een zorgplicht. Uit eerder gevoerde rechtszaken blijkt dat organisaties aansprakelijk kunnen worden gesteld voor deelnemers schade wanneer ze aantoonbaar ernstig nalatig zijn geweest. Ernstige nalatigheid is geen eenduidig begrip. Over incidenten kan een juridische strijd ontstaan. Ons advies: draag altijd de grootst mogelijke zorg voor de veiligheid van de deelnemers en hou je in elk geval altijd aan alle geldende regels.
  4. Online is meer te vinden over aansprakelijkheid bij ernstige nalatigheid, bijvoorbeeld in dit artikel van Heijink Advocaten of in deze blog van Veldhuis Advies.
  5. Voor informatie over het verzekeren van evenement risico’s verwijzen we je graag naar Veldhuis Advies. Bel met 0578 – 699 789 of mail naar bedrijven@veldhuisadvies.nl. Deze verzekeringen vallen niet onder de via Veldhuis lopende MAG-verzekeringen.

NB: Bovenstaand is uitsluitend bedoeld als richtlijn. Er kunnen geen rechten aan ontleend worden. 

Tekst: Harold de Bock, 2018; Hugo Pinksterboer, 2021
Beeld: MAG-archief