WIJZIGEN EN OPZEGGEN

Mail ons!

<

Ga je verhuizen, heb je een nieuw mailadres of wil je je lidmaatschap wijzigen of opzeggen? Op deze pagina vind je alle informatie.

Ga je verhuizen, krijg je een nieuwe telefoonnummer of een ander mailadres? Geef je nieuwe contactgegevens door aan leden@motorrijdersactiegroep.nl. Vermeld je nieuwe én je oude gegevens, en bij voorkeur ook je lidnummer. Dankjewel!

Jammer
Wil je je lidmaatschap opzeggen? Dat vinden we natuurlijk jammer. Zoals vermeld in artikel 11 van onze statuten moet je opzegging ten minste drie maanden voor het nieuwe kalenderjaar bij ons binnen zijn, dus uiterlijk op 30 september.*

Voor de helft
Zeg je op omdat je het contributiebedrag te hoog vindt? Weet dan dat je ook lid kan blijven zonder papieren MAGazine. Dan kun je het blad nog wel downloaden! Je betaalt nog maar € 18,00 per jaar en je geniet verder van alle voordelen van het MAG-lidmaatschap. Goed plan? Neem contact op met leden@motorrijdersactiegroep.nl. Deze wijziging moet uiterlijk op 30 september bij ons binnen zijn. Hij gaat dan per 1 januari van het komende jaar in.

Liever geen papier?
Wil je het papieren MAGazine niet meer ontvangen maar wel lid blijven? Dat kan natuurlijk. Geef deze wijziging uiterlijk op 31 december door aan leden@motorrijdersactiegroep.nl. Dan betaal je met ingang van het nieuwe jaar nog maar € 18,00. Veel leden kiezen ervoor om ons ook zonder papieren MAGazine toch 36 euro te blijven betalen. Dat mag natuurlijk altijd!!

Opzeggen
Als je lidmaatschap voor het volgende jaar wilt opzeggen, meld dat dan uiterlijk op 30 september van het lopende jaar. Stuur een mailtje naar leden@motorrijdersactiegroep.nl of een brief naar MAG-ledenadministratie, Postbus 669, 9200 AR Drachten. Vermeld altijd je naam en je lidmaatschapsnummer.

Ook  horen we graag waarom je je lidmaatschap opzegt. Als het gaat om een MAG-actie of -standpunt waar je je niet in kunt vinden, dan gaan we natuurlijk  graag een gesprek met je aan. Daar kunnen we alleen maar wat van opsteken.

En tot slot, als je weggaat: dank voor je steun, en weet dat je altijd weer welkom bent.

* Opzeggingen na 30 september gaan pas in aan het eind van het volgende kalenderjaar. Zeg je op 1 november 2023 op, dan stopt je lidmaatschap dus op 31 december 2024.