WIJZIGEN EN OPZEGGEN

Mail ons!

<

Ga je verhuizen, heb je een nieuw mailadres of wil je je lidmaatschap wijzigen of opzeggen? Op deze pagina vind je alle informatie.

Ga je verhuizen, krijg je een nieuwe telefoonnummer of een ander mailadres? Geef je nieuwe contactgegevens door aan leden@motorrijdersactiegroep.nl. Vermeld je nieuwe én je oude gegevens, en bij voorkeur ook je lidnummer. Dankjewel!

Jammer
Wil je je lidmaatschap opzeggen? Dat vinden we natuurlijk jammer. Zoals vermeld in artikel 11 van onze statuten moet je opzegging ten minste drie maanden voor het nieuwe verenigingsjaar bij ons binnen zijn, dus uiterlijk op 30 september. Opzeggingen na die datum gaan pas in aan het eind van het volgende kalenderjaar.

Voor de helft
Zeg je op omdat je het contributiebedrag te hoog vindt? Weet dan dat je ook lid kan blijven zonder papieren MAGazine. Dan kun je het blad nog wel downloaden! Je betaalt nog maar € 16,50 per jaar en je geniet verder van alle voordelen van het MAG-lidmaatschap. Goed plan? Neem contact op met leden@motorrijdersactiegroep.nl.

Opzeggen
Stuur je opzegging onder vermelding van je naam en lidmaatschapsnummer naar leden@motorrijdersactiegroep.nl of per post naar MAG-ledenadministratie, Postbus 669, 9200 AR Drachten. We horen daarbij graag waarom je je lidmaatschap opzegt. Als het gaat om een MAG-actie of -standpunt waar je je niet in kunt vinden, dan gaan we natuurlijk ook graag een gesprek met je aan. Daar kunnen we alleen maar wat van opsteken.

Dank
Dank voor je steun tot nu toe – en weet dat je altijd weer welkom bent.