MAG-ACTIE Vaals

Afgelast: probleem opgelost!

<
<

De gemeente Vaals (L) besloot in juli 2022 tot de proefafsluiting van een aantal populaire motorwegen, exclusief voor motorrijders. Dat gebeurde zonder onderbouwing en zonder overleg met buurgemeenten en andere belanghebbenden. Dat smeekte om een actie vanuit de MAG. Smeekte, met nadruk, want vlak voor de afsluiting zou ingaan werden de verbodsborden alweer verwijderd of afgeplakt.

Onverwachte medestander
Ons plan was om motorrijdend Nederland op te roepen om op 21 augustus 2022 massaal naar Vaals te komen om te laten zien dat we het met deze afsluiting absoluut niet eens waren.  Maar wat bleek: buurgemeente Gulpen-Wittem was het met de afsluitingen ook niet eens en daagde Vaals voor de rechter. Op 4 augustus vond een hoorzitting plaats die in het voordeel van Gulpen-Wittem uitviel. We mogen dus gewoon gebruik blijven maken van de Epenerbaan en de Groenenweg, die anders in de weekenden van augustus en september 2022 voor motorrijders gesloten zouden zijn. Het hele verhaal is te lezen in MAGazine 179 (september 2022): voor leden is dit nummer direct bij verschijnen te downloaden. Niet-leden kunnen het online pas lezen bij het verschijnen van MAGazine 180 (december).