Cora van Nieuwenhuizen over een dreigende apk

APK

Komt er een APK? Als het aan Cora van Nieuwenhuizen ligt niet. (foto: MAG)

Geruchten over een dreigende apk voor motoren zijn nooit ver weg. In augustus 2019 spraken we er kort over met Cora van Nieuwenhuizen, minister van Infrastructuur en Waterstaat. Ze stelde ons gerust.

Wij vernemen van verschillende kanten dat de apk voor motoren er toch weer aankomt. Wat kunt u ons daarover vertellen?
"Er liggen in Brussel op dit moment nog geen concrete voorstellen. We hebben net deze week gehoord dat er een nieuwe kandidaat-Eurocommissaris voor transport wordt voorgedragen. Er zijn echt meer dan genoeg zaken die zo'n transportcommissaris met voorrang moet oppakken. Een apk voor motoren valt absoluut niet onder die prioriteiten."

Dus u heeft niet het idee dat alle Europese landen in 2022 de motor-apk moeten invoeren?
"Nee. Dan zou er op dit moment vanuit Europa een concreet voorstel moeten liggen en daarvan is ons niets bekend."

Om een Europese apk hier buiten de deur te houden, zou Nederland alternatieve maatregelen voor de bevordering van de veiligheid van motorrijders hebben moeten aandragen. 
"Het Nederlandse standpunt is dat we een apk voor motoren niet nodig vinden. Dat blijf ik ook uitdragen. Vanuit Nederland hebben we een pakket alternatieve maatregelen uit het Actieplan Verbetering Verkeersveiligheid Motorrijders aangeleverd. Motorrijders zijn overigens veel meer één met hun motor dan automobilisten met hun auto, weet ik uit ervaring. Over die apk zou ik me echt voorlopig geen zorgen maken."

Tekst:
Vera de Bruijn
Beeld:
MAG media (apk), Ministerie van I&W (portret)
Eerder uitgegeven:
MAGAzine 164, oktober 2019, ingekorte versie