Europees Parlement wil motor-apk

APK

Remschijfdikte meten: onderdeel van een beurt én van een apk (foto: MAG)

Het Europees Parlement wil een periodieke technische keuring voor motorfietsen en heeft de Europese Commissie gevraagd om met een wetsvoorstel te komen. En nu?

Als dat wetsvoorstel er komt, betekent dat niet dat er ook hier meteen sprake is van een motor-apk. Om te beginnen weten we ons gesteund door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, dat zo’n keuring niet ziet zitten. Dat betekent niet dat ze ‘m in Den Haag kunnen tegenhouden, maar wel dat de invulling van de keuringseisen bijzonder mild zou kunnen: zie ook ons artikel over de Belgische apk. Datzelfde artikel vertelt je ook alles over het probleem rond het realiseren van zo’n keuringsprocedure.

Minimale kosten
Mocht dat wetsvoorstel er komen, dan onderneemt de MAG daar zeker actie op. Wat we precies gaan doen, hoor je tegen die tijd van ons. En mochten onze acties niet helpen, dan zal de MAG er alles aan doen om de periodieke keuringen uit te laten voeren zoals dat bij auto’s het geval is: gewoon bij een motorgarage of een regulier keuringsstation bij jou in de buurt dus, en tegen minimale kosten.

Dure keuringsstations
Het alternatief zou zijn dat de uitvoering van een motor-apk in handen komt van één partij met gespecialiseerde, dure keuringsstations. Dat sluit bijvoorbeeld de mogelijkheid uit dat de apk wordt uitgevoerd bij een grote beurt, als je tweewieler toch al van voor tot achter wordt nagekeken. Tweede probleem: omdat er veel minder motorfietsen dan auto’s zijn, moet(en) de eigenaar(s) van deze stations relatief zeer hoge kosten maken voor speciale apparatuur om motorfietsen te keuren. Het worden er dus nooit meer dan een handvol. Zit zo'n station niet toevallig bij jou om de hoe, dan ben je voor een apk zomaar een halve dag kwijt. Bovendien bestaat de kans dat de hogere kosten aan motorrijders doorberekend worden. Alweer: zie ook het artikel over de apk-dreiging bij onze zuiderburen.

Minder motorfietsen
Het aantal motorfietsen is minder dan 8% van het aantal auto’s. Zou een apk net als bij auto’s voor voertuigen van dertig jaar of ouder maar eens in de twee jaar plaatsvinden, dan gaat het aantal jaarlijkse motorkeuringen nog eens fiks omlaag (en de kostprijs per keuring dus omhoog): bijna een derde (!!) van de Nederlandser motorfietsen is zo oud.

Eigen onderhoud
‍Een verplichte apk is vooral slecht nieuws voor de motorrijders die hun eigen onderhoud doen: dan kan zo'n keuring niet onderdeel zijn van een grote of een kleine beurt. Het wordt nog vervelender als je dan ook nog meerdere motoren in je schuur hebt staan. Vaak zijn dat motoren waar maar weinig op gereden wordt, en waarvoor de kosten van een apk dus nog zwaarder wegen.

WC-eend
De lobby voor de motor-apk is altijd vooral gevoerd door – jawel – organisaties die niet zozeer voor onze veiligheid als wel voor hun eigen portemonnee strijden. Denk bijvoorbeeld aan de DEKRA, een Europees bedrijf dat voertuiginspecties uitvoert. In dat proces werd consequent vergeten dat onderzoeken naar motorongevallen altijd weer lieten zien dat technische mankementen in minder dan 1% als oorzaak aangemerkt werden. Fijn detail: ook zaken als een lege tank of het ontbreken van ABS (!) werden daarbij wel als ‘technisch mankement’ genoteerd.

Voering
Aan de andere kant is het duidelijk dat er ongevallen zijn waarbij een technisch mankement niet als oorzaak gezien wordt, terwijl het dat wel is: de bocht niet halen omdat je oude banden te weinig grip hebben, een auto raken omdat je remblokken geen voering meer hebben. Daarom heeft de MAG er altijd op aangedrongen om je motor regelmatig op alle essentiële punten na te (laten) kijken.

Te luid is uit
Bij een motor-apk zal zeer waarschijnlijk ook naar uitstoot en geluid gekeken worden. Dat laatste is dan de dooie mus waarmee NEFOM en andere al dan niet openlijke anti-motorgeluidgroeperingen hun achterban blij maken. We weten allemaal dat een open uitlaat in luttele minuten door een standaardpijp te vervangen is en dat een dB-killer plaatsen nog sneller gaat. Dat weten zij ook (we hebben het zo nogal duidelijk uitgelegd), maar ze doen niets liever dan ons dwarszitten. Wat we met z'n allen kunnen doen om die geluidskeuring te voorkomen, zal duidelijk zijn: ga niet meer met die open pijp, een AliExpress-demper of zonder dB-killer de straat op. Te luid geluid is uit. Hoe meer motorrijders zich daaraan houden, hoe kleiner de kans dat iedereen daar straks zinloos op gecontroleerd wordt.

Tekst:
Vera de Bruijn
Beeld:
MAG
Eerder uitgegeven:
MAGazine 172, april 2021; geactualiseerd (mei 2021)