Jij, je passagier, je motor: goed verzekerd?

Verzekeringen

Beter alles van tevoren regelen... (foto: Nico Perk - MAG)

Stilstaan bij de kans op een motorongeluk is niemands favoriete bezigheid. Toch is het goed om je eens af te vragen of jij, je motor en en je passagier wel goed verzekerd zijn. Alles over WA, Beperkt en Volledig Casco, en over de Ongevallen Opzittendenverzekering en de Schade Opzittendenverzekering.

Het artikel Verzekerd op reis (MAGazine 158) bleek een vraag op te roepen: welke kosten worden bij een motorongeval gedekt door welke soort motorverzekering? In onderstaand verhaal vatten we samen wat de volgende drie verzekeringen voor je betekenen.

 • Motorverzekering (WA, WA Beperkt en WA Volledig casco)
 • Ongevallen Opzittendenverzekering
 • Schade Opzittendenverzekering

Motorverzekering
Wettelijk is het verplicht om je motor tenminste WA-verzekerd te hebben. Die verzekering dekt de kosten van de schade die jij met je motor aan een ander toebrengt. De WA-verzekering dekt in deze je wettelijke aansprakelijkheid. De varianten WA Beperkt casco en WA Volledig casco (allrisk) bieden ook dekkingsvormen voor schade aan je eigen motor.

Opzittendenverzekeringen
Aanvullend kun je een verzekering afsluiten voor de opzittenden: de bestuurder en een eventuele passagier. De opzittendenverzekering dekt schade die de rijder en de passagier lijden als gevolg van een eenzijdig of tweezijdig motorongeluk. Er zijn twee soorten opzittendenverzekering, die heel verschillend werken: de Ongevallen Opzittendenverzekering en de Schade Opzittendenverzekering.  

EENZIJDIG MOTORONGEVAL
Stel:  je haalt een bocht niet en belandt in de berm tegen de vangrail. Je zeven jaar oude motor is behoorlijk beschadigd, net als je kleding en je helm. Je raakt gewond en wordt 20% blijvend invalide. Je bent daardoor minder mobiel, je kan minder werken en minder in en rond het huis doen. Welke motorverzekering dekt dan welke kosten?

Schadeverzekering eigen motorfiets
Bij zo’n ongeluk wordt de schade aan je motor en toebehoren alleen vergoed als je een Volledig Cascoverzekering hebt afgesloten. Een Beperkt Cascoverzekering (WA+) dekt alleen motorschade door bijvoorbeeld brand of diefstal. Een WA-verzekering dekt alleen schade aan derden.

Ongevallen Opzittendenverzekering
De Ongevallen Opzittendenverzekering dekt zowel de bestuurder als eventuele passagiers. De verzekering geeft bij overlijden of blijvende invaliditeit een uitkering tot het verzekerde maximum op de polis. Bij overlijden wordt bijvoorbeeld 3.000 euro uitgekeerd, en bij blijvende invaliditeit bijvoorbeeld maximaal 30.000 euro. Raak je 20% blijvend invalide, dan wordt er 20% van dat maximum uitgekeerd.
Belangrijk: je draagt zelf alle andere – mogelijk levenslange – kosten die niet door bijvoorbeeld een zorg- of arbeidsongeschiktheidsverzekering worden gedekt.

Schade Opzittendenverzekering
Ook de Schade Opzittendenverzekering dekt zowel de bestuurder als eventuele passagiers. Deze verzekering vergoedt kosten die niet door andere verzekeringen zijn gedekt, met een verzekerd maximum van gewoonlijk 1 miljoen euro.

Vergoed worden bijvoorbeeld:

 • Kosten die niet vergoed worden door de zorgverzekering
 • Het eigen risico van de zorgverzekering
 • Kosten die niet vallen onder de sociale voorzieningen of verzekeringen
 • Inkomstenderving door minder of helemaal niet meer kunnen werken
 • Kosten voor elders niet gedekte bijzondere hulp, zoals het inhuren van hulp voor zaken die je niet meer zelf kunt doen, van tuinieren tot schilderwerk aan je huis
 • Aanpassingen aan de woning in verband met invaliditeit


Het grote verschil
Het verschil tussen de twee soorten opzittendenverzekeringen is dus groter dan de namen doen vermoeden.

 • De Ongevallen Opzittendenverzekering keert een afgesproken bedrag uit als het evenement (overlijden of blijvende invaliditeit) zich voor doet. Dit bedrag hoeft dus helemaal niet overeen te komen met de werkelijke, eventueel hogere schade die een slachtoffer lijdt.
 • Bij de Schade Opzittendenverzekering wordt de vergoeding gebaseerd op de werkelijk geleden schade, tot het maximaal verzekerde bedrag.

En wat kost dat?
Belangrijke tip: deze verzekeringen zijn zowel afzonderlijk als gecombineerd af te sluiten.  
Bij MAG Verzekeringen kost de Ongevallen Opzittendenverzekering ongeveer 2 euro per maand. Voor de Schade Opzittendenverzekering betaal je ongeveer 5,50 euro per maand.  


TWEEZIJDIG MOTORONGEVAL
Wordt je motorongeval door iemand anders veroorzaakt, dan kan er een lange tijd overheen gaan voordat jouw verzekeraar en die van je tegenpartij het eens zijn over de schuldvraag en over het niveau van de kostenvergoeding. Het kan zelfs zijn dat er een jarenlange tijdrovende rechtszaak over wordt gevoerd.

Rechtsbijstand
Als je alleen een WA of WA Beperkt casco verzekering hebt, kan het dus lang duren voor je je schade aan je vervoermiddel en toebehoren vergoed krijgt. Voor die kosten draai je dus intussen zelf op. Het afsluiten van een rechtsbijstandsverzekering die je hierin kan bijstaan, is dus zeker het overwegen waard. De rechtsbijstandsverzekeraar kan dan de verhaalsactie gaan voeren.  

Volledig casco
Bij Volledig Cascodekking (allrisk) is jouw schadevergoeding wél meteen beschikbaar, ongeacht de uitkomst van onderhandelingen tussen verzekeraars en de duur van juridische procedures.

Opzittendenverzekeringen
Veroorzaak jij het ongeval, dan wordt bij een WA of een Beperkt Cascodekking (WA+) alleen de schade die je aan de tegenpartij toebrengt vergoed. De schade aan je eigen vervoer wordt – net als bij een eenzijdig ongeval – niet gedekt. De Ongevallen Opzittendenverzekering en de Schade Opzittendenverzekering keren altijd uit. Ook als jij de oorzaak van het ongeval bent of als de zaak nog niet uitonderhandeld is.

Disclaimer
Dit artikel is bedoeld als oriëntatie. Er kunnen op geen enkele wijze rechten aan worden ontleend. Ieders risicosituatie is uniek. Raadpleeg daarom altijd een verzekeringsadviseur voor de voor jou meest geschikte verzekeringen. Voor meer informatie: Veldhuis Advies, info@mag-verzekeringen.nl, telefoon 0578 – 699 760.

Met dank aan Everhard Hulsman en Bert Sluijer van Veldhuis Advies, uitvoerder van MAG’Verzekeringen.


Tekst:
Harold de Bock
Beeld:
Nico Perk
Eerder uitgegeven:
MAGazine 162