MAG en hesjes

MAG-beleid

Geen hesje, gele hesjes, leren hesjes: allemaal welkom. (foto: MAG)

Er zijn mensen die stellig beweren dat de MAG geen actiegroep meer is. Als je van mening bent dat ‘actie’ alleen maar betekent dat je met een groep medestanders de straat op gaat, klopt dat. Soms. We voeren zulke acties nog altijd, maar we doen dat alleen als dat nodig en effectief is. Is het dat niet, dan doen we het anders. Per mail, aan de telefoon, in videocalls of live bereik je meestal meer dan op straat.

Sexy
Die stille manier van actievoeren minder sexy en het trekt minder aandacht, maar op manier lossen we gevaarlijke wegsituaties op, is Den Haag op de hoogte van onze analyse van de onzingegevens waar NEFOM mee strooit, springen overal in het land verkeerslichten op groen voor motorrijders, zijn we bezig met een aankoopsubsidie voor elektrische motoren, plannen we  fijne acties rond de afsluitingsprocedures, starten we een landelijke campagne in samenwerking met de Nederlandse motormedia en andere motorrijdersorganisaties, enzovoort, enzovoort.

Hesjes
Ook zijn er mensen die stellen dat de MAG niet voor motorrijders in hesjes zou opkomen. Onze vraag is vooral hoe we die motorrijders dan zouden moeten uitsluiten. We laten onderplanken aanbrengen waar dat nodig is, maar niet voor motorrijders in hesjes? We strijden voor open wegen, maar niet voor motorrijders in hesjes? Onzin, dus. Wat wél klopt is dat we niet in actie komen als clubs aangesproken worden op zaken die niets te maken hebben met het feit dat de leden motorrijden. De MAG staat voor veilig, vrij en betaalbaar motorrijden. Wat je daarbij draagt, is ons om het even. Je zondagse pak, beschermende kleding (onze persoonlijke voorkeur), een leren hesje, een geel hesje (dankzij de MAG niet verplicht) of een korte broek (au)? Aan jou de keuze. De MAG staat voor vrijheid.

Samen
Tot slot: we gebruiken onze Facebook-pagina en andere media vooral om onze leden en volgers over actuele zaken te informeren. Daarbij verwijderen we irrelevante reacties, niet-inhoudelijke kritiek, polariserende opmerkingen, scheldpartijen en opmerkingen die als discriminerend ervaren kunnen worden. Inhoudelijk discussiëren mag natuurlijk; ruzie maken niet. Wie commentaar heeft, is van harte welkom. 0nze contactgegevens vind je op deze site. Laat van je horen. Samen komen we er altijd uit  - en ‘samen’ is voor de MAG een sleutelbegrip, al dik dertig jaar lang.

Tekst:
Vera de Bruijn
Beeld:
MAG media
Eerder uitgegeven:
nvt