Uitlaatkeuring? MAG zegt nee.

MAG-beleid

Goedgekeurd dus eh, goedgekeurd (foto: MAG Media)

De discussie over geluidsoverlast door motoren is nog lang niet afgelopen. De MAG is en blijft van mening dat de oplossing van drie kanten moet komen: overheid (voorlichting en handhaving), motorrijders (www.teluidisuit.nl) én bewoners (begrip en je niet gek laten maken door rellende lobbyisten). De KNMV brengt een heel ander element in. Een keuring. Daar zit de MAG niet op te wachten.

In Grip, het verenigingsblad van de KNMV, lazen we eind 2020  jaar dat de organisatie pleit “voor de introductie van een verplichte RDW-keuring bij de montage van een niet-standaarduitlaat bij motorfietsen. Is het geluid binnen de limiet, dan krijg je een bewijs. Word je staande gehouden door een agent? Bij een standaarduitlaat is er niets aan de hand. Heb je een andere uitlaat, dan moet je het RDW-bewijs tonen waaruit blijkt dat hij voldoet aan de geluidslimiet. Op deze manier hoeven handhavers geen geluidstesten te doen en kan de toegestane geluidsnormering beter worden gehandhaafd.” Tot zover  Grip. De boodschap werd in juli 2021 herhaald, zo bleek uit een bericht op Nieuwsmotor.nl.

Niet-standaard?
Natuurlijk hebben we de KNMV gevraagd wat ze bedoelen met een niet-standaarduitlaat. Daar kregen we geen duidelijk antwoord op. Ons inziens zijn er maar twee mogelijkheden.

  1. Het gaat om elke uitlaat die letterlijk ‘niet standaard’ met een nieuwe motorfiets meegeleverd wordt, dus ook om voor jouw motorfiets goedgekeurde vervangingsuitlaten met een E-typegoedkeuringsmerk.
  2. Het gaat om uitlaten zonder die E-keur, ofwel uitlaten die hier niet voor gebruik op de openbare weg zijn toegelaten.

Meer smaken zijn er niet.

(Be)keuring
In het eerste geval betekent de maatregel dat je ook met een voor jouw motorfiets goedgekeurde uitlaat een dure keuring moet laten doen om dan te horen dat hij, eh, voor jouw motorfiets inderdaad goedgekeurd is. Totaal onnodig dus, en zonde van de kosten en de tijd die met zo’n keuring gemoeid gaan. Gaat het om mogelijkheid 2, dan bestaat de maatregel al: als je met een uitlaat zonder E-keur de openbare weg op wilt, dan moet je hem laten keuren. Simpel. Of mensen dat altijd doen is vraag twee. De kans dat je staande gehouden wordt is minimaal, en de bekeuring kost minder dan de keuring.

Foute boel
Doel van de maatregel zou zijn om geluidsmetingen te voorkomen, zodat er sneller kan worden opgetreden tegen mensen die overlast veroorzaken. Dan wordt de potentiële overlast dus blijkbaar opgehangen aan het al dan niet hebben van een E-keur of een RDW-bewijs. Werkt dat? Helaas. Een E-keur vertelt alleen maar dat een bepaalde uitlaat voor een of meer motoren goedgekeurd is. Hang je zo’n uitlaat onder een andere motor? Dan staat die E-keur er nog steeds op, maar voldoet hij niet meer aan de eisen. Haal je de dB-killer eruit of breng je een andere modificatie aan? Zelfde verhaal, net als voor motoren met zo’n duurbetaald RDW-bewijs. Het papier klopt. Maar klopt de uitlaat nog? Er moet dus altijd gemeten worden.

Geduld, geduld
Dat geldt precies zo voor alle motoren die nu al rondrijden, met of zonder goedgekeurde uitlaten. Maatregelen zoals deze worden immers nooit met terugwerkende kracht ingevoerd. Dat betekent dus dat je voor enig hoorbaar effect op de geluidsoverlast een jaar of tien, maar waarschijnlijk eerder een jaar of twintig geduld moet hebben. Als de overheid niet meewerkt en als motorrijders geen gehoor geven aan de oproep TE LUID geluid IS UIT, zijn de meeste dijkwegen dan echt allang dicht. Bovendien heb je geen herriepijp nodig om herrie te maken. Dat weet iedere motorrijder die z’n gas wel eens opendraait.

Opmaat
Dat de MAG grote vraagtekens bij KNMV-voorstel heeft, heeft niet alleen te maken met de onnodige kosten en de betwiste effectiviteit. We zijn vooral ook bang dat partijen die van motorgeluid niet gediend zijn zulke voorstellen van harte verwelkomen. Het is de perfecte opmaat tot een dure, verplichte periodieke (geluids)keuring voor alle motorfietsen. Iemand voor? Wij niet. Nooit.

Tekst:
Vera de Bruijn
Beeld:
MAG Media
Eerder uitgegeven:
MAGazine 170. Bijgewerkte editie