Sancties

Motorgeluid

Onder een hoek van 45° op precies 50 cm afstand

Hoe zat het ook alweer met geluidsnormen voor motoren, en wat kost het je als je motor daar niet aan voldoet?

Nieuwe motoren worden alleen goedgekeurd voor gebruik op de weg als ze bijeen dynamische (rijdend, onder strikte condities uitgevoerde) meting niet meer dan 80 dB produceren. Dat is een Europese regel. Maakt een motor bij de typegoedkeuring meer geluid, dan komt hij de weg niet op. 

Dynamisch en statisch
Die dynamische meting is langs de weg niet uit te voeren. Daarom wordt erbij alle goedgekeurde motoren ook een statische meting uitgevoerd. Daarbij wordt het uitlaatgeluid vlak bij de uitlaten gemeten, bij een per merken type vastgesteld toerental. De bij die meting vastgestelde waarde komt in het kentekenregister en op het typeplaatje van je motor te staan. Waarden variëren van pakweg 85 tot – bij uitzondering – meer dan 100 dB.

Strikte condities
Die statische meting is langs de kant van de weg wél uit te voeren, onder strikte condities. Zo wordt er bij geluidscontroles dus gemeten. De microfoon staat bij deze meting onder een hoek van 45° op precies 50 cm van je uitlaat. Er wordt gasgegeven tot het hier bovenal genoemde toerental. Om meetfouten door afwijkende toerentellers te voorkomen, wordt het toerental met een impulsmeter op het blok gemeten.

Deze Yamaha staat voor 95 dB bij 5.500 tpm.

Prijslijst
Maakt je motor bij die controle meer geluid dan in het kentekenregister staat, dan zal hij ook niet meer voldoen aan het wettelijk vastgestelde maximum van 80 dB bij de dynamische meting. Wat gaat zo'n grap je kosten?

  • Bij controles wordt een meetmarge van 2 dB aangehouden. Staat jouw motor voor 90 dB in het kentekenregister, dan ga je nog vrijuit als hij 92 dB produceert.
  • Bij een meting tót 4 dB daarboven (≤ 95 dB) krijg je een sanctie van 300 euro.
  • Kom je uit op 96 dB of meer, dan betaal je 450 euro.

Onnodig geluid
Die afwijkingen moeten dus altijd volgens een strikt vastgelegde procedure vastgesteld worden. Alleen als je duidelijk waarneembaar onnodig geluid maakt, kun je op het 'op het gehoor' bekeurd worden. Onder onnodig geluid valt alles wat niet nodig is om normaal weg te rijden of om gevaar te voorkomen (claxonneren): denk aan je gas opendraaien voor rood, vol gas optrekken en burn-outs, bijvoorbeeld. Prijskaartje? 400 euro.

WOK
Als je motor bij een (geluids)controle niet aan de gestelde eisen voldoet, kan er ook een WOK opgelegd worden. Je hebt dan een verbod voor rijden op de weg totdat de motor aangepast en door de RDW opnieuw goedgekeurd is. WOK staat voor wachten op keuring.

Geen vermelding
Staat er geen dB-waarde op je typeplaatje, heeft je motor geen typeplaatje en is de waarde ook in het kentekenregister niet opgenomen (ovi.rdw.nl)? Viertaktmotoren van voor 1960 worden bij een controle gemeten bij 2.000 toeren, en vanaf 1960 bij 4.000 toeren. Hoeveel geluid ze dan mogen produceren hangt van de cilinderinhoud. Dat varieert van 92 dB voor een 125'je tot 106 dB bij een 1000 of zwaarder. Tweetakten worden bij iets hogere toerentallen gemeten.

Tirol en meer
Nog even wat punten op een rij:

  • Het in Tirol ingestelde verbod voor motoren die bij de statische meting 95 dB of meer maken, is dus gebaseerd op een referentie waarde; niet op een wettelijk vastgelegde waarde. Of dat verbod daarmee wettelijk houdbaar is moet nog blijken.
  • Omwille van de leesbaarheid schrijven we overal dB in plaats van dB(A). Bij dB(A) wordt een correctie toegepast voor het feit dat het menselijk oor niet voor alle frequenties even gevoelig is.
  • Meer weten over de condities waaronder die dynamische en statische tests worden uitgevoerd? Klik op motorrijdersactiegroep.nl onder het kopje Onderwerpen op 'Geluid'.
  • Bovenstaande sanctiebedragen werden overgenomen uit het Feitenboekje 2021.

Tekst:
Hugo Pinksterboer
Beeld:
Hugo Pinksterboer
Eerder uitgegeven:
MAGazine 169, september 2020