Cora van Nieuwenhuizen over kleurrijk asfalt

Verkeer en weginrichting

Blauwe vlakkken in Amsterdam Nieuw-West

De MAG is niet blij met al die verschillende kleurvlakken en andere nieuwe markeringen op de weg. I&W-minister Cora van Nieuwenhuizen ook niet, vertelde ze ons.

MAG: In de Telegraaf verscheen op ons initiatief een artikel over de creatieve uitspattingen die we in toenemende mate op het wegdek tegenkomen. We begrijpen dat ze meestal aan de stroefheidsnormen zouden voldoen, maar we zien liever gestandaardiseerde aanduidingen, zoals dat met verkeersborden ook geregeld is.

CvN: “Ik ben dat helemaal met jullie eens en dat laat ik ook overal weten. Regenboogzebra’s en dat soort uitingen zijn vaak heel goed bedoeld, maar ik ben er echt voor uniformering. Wegmarkeringen moeten mensen duidelijk maken waar ze aan toe zijn. Dan moet je je als verkeersdeelnemer niet in elke gemeente moeten afvragen hoe de dingen daar geregeld zijn. Ik kan gemeenten en provincies echter niet in dwingen. Ze hebben hun eigen bevoegdheden en hun in de wet vastgelegde autonomie. In het kader van het Strategisch Plan Verkeersveiligheid werken we natuurlijk wel samen met provincies en gemeenten. Ik hoop dat er op basis van onze risicogestuurde aanpak ook dingen bedacht worden die echte veiligheidswinst opleveren. Als een gemeente iets goeds bedenkt, kan CROW kijken of dat misschien in het hele land ingevoerd moet worden. Nee, ik heb daar vooralsnog geen voorbeelden van...”

Van Nieuwenhuizen geeft duidelijk aan dat zij net als de MAG voorstander is van simpele, eenduidige en veilige oplossingen. "Creativiteit kunnen we beter op andere plekken kwijt. Besteed liever aandacht aan innovatieve ideeën om gevaarlijke situaties op te lossen, en dan niet met allerlei kleurrijke uitingen. Verkeersveiligheid is te belangrijk om risico's te nemen."

Lees ook: Creatief met asfalt
Tekst:
Vera de Bruijn
Beeld:
MAG media
Eerder uitgegeven:
MAGazine 164, oktober 2019, ingekorte versie