Lichtmasten in de buitenbocht

Verkeer en weginrichting

Van links naar rechts...

Motorrijders klagen nogal eens over bochten waarin de lichtmasten in de buitenbocht staan. Bijna niemand lijkt zich te realiseren dat dat geen uitzondering is, maar een regel. Klopt die regel wel? Lichtmasten op die plek zijn toch levensgevaarlijk voor mensen die de bocht uitvliegen?

Toch klopt het. En als je erop let, zie je inderdaad dat lichtmasten alleen in uitzonderingsgevallen in de binnenbocht staan. Dat lijkt onlogisch, als je denkt aan de mogelijke gevolgen bij een ongeluk. Maar het is het niet.

Bochtverloop
Lichtmasten in de buitenbocht zijn inderdaad gevaarlijk als je de bocht niet haalt, door gladheid, door een te hoge snelheid of door een combinatie van die twee. Maar de kans dat je de bocht in het donker wél haalt, is met lichtmasten in de buitenbocht aanzienlijk groter. Ze geven op die plek namelijk het verloop van de bocht veel duidelijker aan.

Donker gat
Denk je eens een haarspeldbocht in waarbij de lichtmasten aan de binnenkant van de bocht staan. Als je in het donker aan komt rijden, heb je geen flauw idee dat je een bocht nadert. Je rijdt een donker gat in, want de lichtmasten staan om de hoek. Nu hebben we hier opvallend weinig haarspeldbochten, maar lichtmasten aan de binnenkant van een bocht verdwijnen heel makkelijk achter begroeiing, gebouwen of andere obstakels. Dan rij je ook op het Hollandse vlakke land een zwart gat in, en je moet als het ware de hoek om kijken om te zien waar de bocht heengaat.

Onderplank
Bij lichtmasten aan de buitenkant kun je de kromming van de bocht al van afstand goed zien en je snelheid daarop aanpassen. Is een bocht zo scherp dat je er makkelijk uit zou vliegen, dan wordt er in de regel een vangrail geplaatst, op aandringen van de MAG bij voorkeur met motorvriendelijke onderplank. De lichtmasten dienen dan natuurlijk achter die geleiderail te staan.

Uitzondering
Omdat de plaatsing van lichtmasten - net als alle mogelijke andere vormen van weginrichting - geen kwestie van wetten maar van richtlijnen is, zijn uitzonderingen altijd mogelijk. In een enkel geval pleit de MAG daar zelfs voor, zoals bij de lichtmasten die in het Limburgse Schinnen in een buitenbocht niet achter, maar vóór de vangrail waren geplaatst. Het was nog een vangrail met een motorvriendelijke onderplank ook... Het heeft even geduurd, maar we hebben de wegbeheerder uiteindelijk toch duidelijk kunnen maken dat een motorrijder bij een val nu door die onderplank rechtstreeks richting de fatale lichtmast geleid zou worden. Inmiddels is ons toegezegd dat deze lichtmasten verplaatst zullen worden. Dat kan wat ons betreft ook richting binnenbocht zijn. Geen probleem, op die locatie, want er zijn geen obstakels die je het zicht op de lichtmasten kunnen ontnemen.

Tekst:
Vera de Bruijn
Beeld:
Hugo Pinksterboer
Eerder uitgegeven:
MAGazine 162 (beknopte versie)