Bietencampagne? Slipgevaar!

Overig

Van september tot februari is het jaarlijks raak. De boeren halen de suikerbieten van het land en rijden ze naar de boerderij, vanwaar ze richting de suikerfabrieken in Dinteloord (NB) en Vierverlaten (Gr) vervoerd worden. Wat die bietencampagne met motorrijden te maken heeft? Een weg vol klei, vaak in combinatie met regen.

Eerst even de regels. Het is bij wet verboden om de weg te vervuilen. Als vervuiling tot problemen leidt, is de vervuiler aansprakelijk. Maakt hij de weg niet schoon, dan zal de wegbeheerder dat doen. De kosten worden op de vervuiler verhaald. Belangrijk: ook tussen ritten door moet de weg gereinigd worden.

Borden verplicht
Aan het simpele feit dat er modder of klei op de weg terechtkomt, kan een boer niets te doen. Wel is hij verplicht om je met borden op het slipgevaar wijzen. Als motorrijder ben je vanzelfsprekend ook verplicht om je snelheid aan de omstandigheden aan te passen.

Politie
Ga je toch onderuit, schakel dan altijd de politie in. Het opgemaakte proces-verbaal heb je nodig om het ongeval bij je verzekering te melden. Je verzekeraar zal dan – eventueel in samenwerking met de politie – de vervuiler opsporen om de schade te verhalen. Onverantwoord gladde wegen kun je natuurlijk ook preventief bij de politie melden. Dan kan daar direct actie op ondernomen worden.

Tekst:
Jaap Wesselius
Beeld:
Hugo Pinksterboer
Eerder uitgegeven:
MAGazine 169