MAG in actie - terugblik

Overig

Rijhulpsystemen? De MAG monitort ze. (foto: Yorick Oor)

In MAGazine, op social media en in de nieuwsbrief lees je regelmatig wat de MAG allemaal doet. Waar we het eigenlijk nooit over hebben is alles wat er daaromheen gebeurt. Op deze pagina’s kijken we terug op het afgelopen jaar.

Acties ondernemen, mailtjes versturen, artikelen schrijven, gesprekken aangaan, bezwaren aantekenen, politici aanspreken. Da’s een groot deel van wat we doen. Is dat nou zo veel werk? Dat valt eigenlijk reuze mee. De uren zitten ‘m vooral in zorgen dat we weten waar we het over hebben, dat we weten wie je daarbij kunt inschakelen en waar je je informatie haalt. Je moet de grote lijn uitzetten, de details invullen, overleg plegen. Enzovoort…

Rijhulpsystemen
Er komen steeds meer auto’s met steeds meer rijhulpsystemen. Al vanaf de eerste introductie heeft de MAG zich er voor ingezet dat zulke systemen alleen maar gebruikt mogen worden als ze niet alleen andere auto’s waarnemen, maar ook motorrijders. Op dezelfde manier pleiten we al heel lang voor goede voorlichting over deze systemen. En niet voor niets. Uit het rapport Wie stuurt, een eerder dit jaar verschenen publicatie van de Onderzoeksraad voor Veiligheid, blijkt dat rijhulpsystemen vaak verkeerd of helemaal niet gebruikt worden, of dat bestuurders er te veel op vertrouwen. Dat hadden wij dus al voorspeld, ook richting de politiek. Dit rapport kwam er mede door die voorspellingen. Het enige goede nieuws is dat er nu weer extra aandacht voor is.

60-plussers hoger risico?
Eind vorig jaar begrepen we dat oudere motorrijders bij een aantal verzekeraars niet meer welkom waren. Kwestie van een te hoog risico. Uit een SWOV-rapport over de staat van de verkeersveiligheid, dat in diezelfde periode verschenen, bleek echter dat het aantal gewonde 60-plussers dat op een gemotoriseerde tweewieler reed veel kleiner is dan dat van andere leeftijdsgroepen. Die verzekeraars hebben dus geen enkele reden om ze te weigeren. Voor de volledigheid: MAG-verzekeringen maakt zich aan deze leeftijdsdiscriminatie niet schuldig.

Tractoren op de weg
Er verscheen een nieuwe Mobiliteitswet. Dat staat garant voor een paar uurtjes leesplezier. Maar je kunt toch gewoon op ‘motorfiets’ en ‘gemotoriseerde tweewielers’ zoeken? Nee, want dan mis je de informatie dat men tractoren ook op provinciale  wegen willen toelaten. Wil de MAG dat ook, met alle bijkomende snelheidsverschillen en extra kans op klei op de weg? Daar moeten we dan een standpunt over innemen en dat kenbaar maken.

Spitsheffing: nooit
Leeswerk hebben we altijd in overvloed. Stukken over restantverkopen van Euro4-motoren en over de verplichte tellerregistratie voor motorfietsen, een onderzoek naar de ideale geleiderails op tweebaanswegen, een kosten-baten analyse van de invoering van rekeningrijden, enzovoort, enzovoort. Wat we ermee doen? Zorgen dat we op de hoogte blijven zodat we tijdig kunnen ingrijpen als dat nodig is. En er over schrijven op het moment dat er informatie is waar je als motorrijders iets aan hebt. Denk aan het artikel over die tellerregistratie in MAGazine 168, bijvoorbeeld. Over die kosten-batenanalyse gaan we niet schrijven. Te saai, in twee woorden. Het enige wat relevant is, onthouden we je natuurlijk niet: met rekeningrijden zal hier pas over een jaar of tien – mogelijk – een aanvang gemaakt worden. Ons standpunt is bekend: wat er ook gebeurt, een spitsheffing voor motorrijders accepteren we nooit. En of we voor of tegen rekeningrijden als systeem zijn? Dat kunnen we pas zeggen als we weten wat dat wie gaat kosten, natuurlijk.

Verkeershufters
We hadden meer dan eens contact met Tweede Kamerlid Wytske Postma, die onze zaak een warm hart toedraagt. Ze was onder meer aanwezig bij de overhandiging van de petitie Stop wegafsluitingen voor motorrijders, en we spraken haar in verband met haar initiatiefnota voor de aanpak van verkeershufters – met nadruk op automobilisten die motorrijders nogal eens in de weg zitten. Wij pleitten daarbij opnieuw voor aandacht voor motorrijders bij autorijlessen. Je kunt er niet vroeg genoeg mee beginnen. Daarom hadden we ook overleg met het LBKR, een brancheorganisatie voor rijopleiders, rond hun petitie voor meer verkeerslessen in het voortgezet onderwijs. Die petitie hebben we natuurlijk ondertekend.

Lawaai
Veel tijd is gaan zitten in de hele problematiek rond de ervaren overlast van motorrijders. Wat wij willen is duidelijk. Motorrijders moeten overal kunnen rijden waar auto’s mogen komen. Dan moeten wij er aan onze kant wel zo goed mogelijk voor zorgen dat er een eind komt aan die overlast. Het is niet genoeg om heel hard te gaan roepen dat we tegen afsluitingen zijn. Daar zijn de klachten te serieus voor, en het is allang duidelijk dat je de klagers niet meer kunt wegzetten als een groep azijnpissende motorhaters. Ook motorrijders klagen over mensen die te veel herrie maken. Lees de motorbladen er maar op na.

Afgesloten wegen
We deden dus onderzoek naar de regels en voorwaarden rond stiltegebieden, we zochten uit hoeveel wegen er nu daadwerkelijk exclusief voor motorrijders afgesloten zijn en we gingen na hoeveel wegen er eerder afgesloten waren. We wezen de NEFOM (Nederlandse Federatie Omgevingslawaai Motorvoertuigen) op hun gebruik van misleidende informatie en onderzochten mogelijkheden om zaken samen aan te pakken.  We brachten een positief verhaal over motorrijders in de landelijke media, van Volkskrant en AD tot EenVandaag en Editie NL, en we voerden overleg met buurtbewoners, getroffen motorclubs en overheden, van Venhuizen tot Den Haag. Het blijf allemaal ongelooflijk hard nodig om effectief van ons te laten horen. En dat werkt, want we zijn bijvoorbeeld gevraagd voor een werkgroep over dit onderwerp, met onder meer het ministerie van I&W, TNO en NEFOM. Onze uitgebreide visie op de zaak hebben we al bij TNO ingediend.

MAG-service
Over werkgroepen gesproken: we nemen ook deel aan een werkgroep met onder meer Veilig Verkeer Nederland, de KNMV en Rijkswaterstaat. Doel is om te kijken naar de mogelijkheden voor een landelijk dekkende registratie van gevaarlijke wegsituaties. Belangrijk voor de MAG is natuurlijk dat wij onze eigen service willen kunnen blijven verlenen: we pakken meldingen direct op, we beoordelen de ernst van de situatie en ondernemen actie als dat nodig is, meestal met tastbare resultaten: verplaatste drempels, nieuwe waarschuwingsborden, verwijderde rijbaanscheidingen, gemonteerde onderplanken – noem maar op.

Subsidie
Waarom er wel een aankoopsubsidie voor elektrische auto’s was en niet voor motoren? Een heel eenvoudige vraag, maar het antwoord liet lang op zich wachten. Inmiddels hadden we het ministerie van I&W al wel gemaild dat het beleid zegt dat emissieloos rijden gestimuleerd moet worden; niet alleen emissieloos autorijden. Ons schrijven wordt in behandeling genomen, kregen we te horen – en toen ontdekten we dat men een plan had: eerst personenwagens, dan bestelauto’s, vervolgens vrachtwagens… Je snapt het al. De kans dat motoren nog aan de beurt komen lijkt minimaal, zeker met alle corona-uitgaven. Daar was nog geen sprake van toen het subsidieplan bedacht werd. Bijkomende problemen: we maken pakweg één procent van het totale wegverkeer uit en het aantal elektrische motoren op de markt is nog altijd heel beperkt. Houdt ons dat tegen? Nee, dat niet, natuurlijk. En was dit alles wat we deden, in dat jaar? Nee, nog lang niet, natuurlijk. Maar wat je hierboven las is wel een essentiële aanvulling op alles wat je in eerdere MAGAzines tegenkwam. Dank voor je steun bij dat alles!

Tekst:
Vera de Bruijn
Beeld:
Yorick Oor
Eerder uitgegeven:
MAGazine 171, februari 2021